O nás

Historie

Vznik společnosti se datuje do roku 2004, kdy jako partnerská společnost Institutu vzdělávání SOKRATES, s.r.o. nesla název SOKRATES Morava, s.r.o, následně SOKRATES Europe, s. r. o. Její hlavní náplní bylo celorepublikové realizování vzdělávacích kurzů k přípravě studentů na přijímací zkoušky, zejména právnických a ekonomických fakult vysokých škol. Dalším směrem byla nakladatelská činnost orientovaná zejména na oborovou studijní literaturu. Vznikla edice publikací „CHCETE SE DOSTAT NA VŠ?“.

Po profesním rozchodu společníků v Institutu vzdělávání Sokrates, s. r. o. došlo ke změně názvu této partnerské organizace na současnou S. Europe, s. r. o., která se nově začala věnovat komplexnímu firemnímu poradenství (zejm. zakládání společností), poradenství v oblasti realit (včetně zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí), pořádání kurzů a školení v oblasti alternativního řešení sporů, realit a práva.

Současnost

V současné době se věnujeme aktivnímu rozvoji naší MEDIAČNÍ AKADEMIE, kde realizujeme širokou škálu mediačních kurzů, přednášek & praktických workshopů pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Našim dlouhodobě nejvíce navštěvovaným kurzem je kurz mediace s názvem KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA, k tomuto tématu také vydáváme NOVOU EDICI PUBLIKACÍ pro rok 2020/2024 s názvem „NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.“, která je svým uceleným pojetím jedinečná na knižním trhu. Komplexně zpracovává institut mediace a provází praktickou činností mediátora, s názvy jednotlivých dílů: Vhled do mediace (I. díl), Právní minimum pro mediátory (II. díl), Vzory mediačních dohod a dokumentů (III. díl), Praktické nácviky mediačních kauz a technik (IV. díl), Řeč těla v mediační praxi (V. díl).

  • AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ MEDIACE naleznete zde
  • AKTUÁLNÍ NABÍDKU MEDIAČNÍCH WORKSHOPŮ A SETKÁNÍ naleznete zde

Nově jsme PRO ZÁJEMCE O MEDIACI a další způsoby alternativní řešení sporů PŘIPRAVILI NOVOU INFORMAČNÍ SEKCI, v ní podsekci AKTUALITY, dále podsekci ČLÁNKY MEDIACE, které zahrnují současné informace a platnou legislativu zejména k aktuálním mediačním tématům.

Školíme také širokou odbornou i laickou veřejnost a neziskový sektor v oboru PRÁVA (Zákon o mediaci a další platná legislativa v praxi, Zákon o realitním zprostředkování v praxi, Zákon o obchodních korporacích v praxi, Veřejné rejstříky v praxi, Občanský zákoník v praxi, aj.).

Oblastí, kterou se v současné době taktéž aktivně zabýváme je VZDĚLÁVÁNÍ REALITNÍCH MAKLÉŘŮ novým pojmoslovím REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, které na počátku výkonu jejich realitní činnosti PŘIPRAVUJEME NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVA­TELŮ.

Současně se podílíme na organizaci ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, tzv. realitní zkoušky, v souladu s novým zákonem o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.). Tzv. realitní zkoušky pořádá autorizovaná osoba pro zkoušky odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů, Mgr. Ing. Pavla Ranglová spolu se svými kolegy v Ostravě. Zkoušky probíhají od konce dubna 2021. Více informací k tzv. realitní zkoušce naleznete zde

Následně jsme nápomocni realitním zprostředkovatelům rozvíjet jejich znalosti a praktické dovednosti v naší REALITNÍ AKADEMII (Realitní právní minimum, Realitní zákon v praxi, AML a GDPR v realitní praxi, Stavební minimum pro realitní zprostředkovatele, Insolvenční a exekuční právo v realitní praxi, Nabývací tituly v realitní praxi, Prodejní techniky v realitách – soft skills, tzv. Řeč těla v realitní praxi, Marketing pro realitní zprostředkova­tele aj.).

  • AKTUÁLNÍ NABÍDKU REALITNÍCH KURZŮ naleznete zde

Dále také PRO ZÁJEMCE O DĚNÍ NA REALITNÍM TRHU VYTVÁŘÍME NOVOU INFORMAČNÍ SEKCI, v ní podsekci AKTUALITY, dále v ní podsekci REALITNÍ ČLÁNKY a další podsekci INFORMACE K REALITNÍ ZKOUŠKÁM, které zahrnují „čerstvé novinky“ platnou legislativu k daným nejen realitním tématům.

Společnost se od počátku svého vzniku (tedy již 19 let) zabývá NAKLADATELSKOU ČINNOSTÍ. Aktuálně je také členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů. V této oblasti se zaměřuje na vydávání publikací v oblasti práva, realit a alternativního řešení sporů, např. limitované edice „Zákon o obchodních korporacích“ a „Veřejné rejstříky“. V současné době je významnou KNIŽNÍ NOVINKOU pro rok 2020/2024 ucelená EDICE KNIH MEDIACE, s názvem NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V., kterou naleznete na tomto webu

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

Zakladatelkou společnosti S.Europe, s. r. o. je Mgr. Ing. Pavla Ranglová, právnička, zapsaný rozhodce, a také jedna z prvních zapsaných mediátorek v ČR, autorizovaná osoba pro zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele. Je členkou Jednoty českých právníků, Mensy ČR a Hospodářské komory ČR.

Od počátku vzniku společnosti se aktivně podílí na obchodní a právní realizaci spousty realitních obchodů, v oblasti privátních i komerčních nemovitostí. V rámci výkonu své praxe advokátní koncipientky se taktéž právně podílela na nespočtu realitních právních kauz, zastupovala klienty u soudu (v civilních i trestních sporech), vytvářela a posuzovala smlouvy, včetně advokátních úschov, dále se věnovala a věnuje odborné publikační činnosti v oblasti alternativního řešení sporů a realitního práva.

V současné době působí ve společnosti také na pozici firemního právníka, kde se specializuje na oblast realitního a korporátního práva. Dále se aktivně věnuje řešení sporů alternativní cestou, a to prostřednictvím mediace, jakožto zapsaná mediátorka a zapsaný rozhodce. Zaměřuje se zejména na firemní mediace z oblasti práva realitního, obchodního a občanského.

Veškeré své dlouholeté teoretické a praktické zkušenosti předává ve svých kurzech zájemcům o profilaci v oboru mediátorů a realitních zprostředkovatelů.

Vypracovala novou progresivní koncepci kurzů pro zájemce o mediaci s názvem KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA. V tomto duchu nyní vytváří jedinečnou edici odborně vzdělávacích publikací věnující se komplexně tématu mediace pod souhrnným názvem NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.. Veškeré výše popsané knihy mediace naleznete v sekci e-shop na tomto webu.

Aktuálně se podílí na vytváření a lektorování nové koncepce REALITNÍ AKADEMIE, PŘÍPRAVĚ REALITNÍCH ZPROSTŘEADKOVATELŮ NA TZV. REALITNÍ ZKOUŠKU s názvem KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE (NEJEN NA TZV. REALITNÍ ZKOUŠKU) a rozsáhlé publikační činnosti v této oblasti. V lednu 2021 byla ustanovena Ministerstvem pro místní rozvoj AUTORIZOVANOU OSOBOU PRO VÝKON A REALIZACI ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, od dubna 2021 tyto zkoušky realizuje.

Nově PRO ZÁJEMCE O MEDIACI a další způsoby alternativní řešení sporů PŘIPRAVUJE NOVOU INFORMAČNÍ SEKCI, v ní podsekci AKTUALITY, dále podsekci ČLÁNKY MEDIACE, které zahrnují současné informace a platnou legislativu zejména k aktuálním mediačním tématům.

Dále také PRO ZÁJEMCE O DĚNÍ NA REALITNÍM TRHU VYTVÁŘÍ NOVOU INFORMAČNÍ SEKCI, v ní podsekci AKTUALITY, dále v ní podsekci REALITNÍ ČLÁNKY a další podsekci INFORMACE K REALITNÍ ZKOUŠKÁM, které zahrnují „čerstvé novinky“ platnou legislativu k daným nejen realitním tématům.