O nás

Vznik společnosti se datuje do roku 2004, kdy jako partnerská společnost Institutu vzdělávání SOKRATES, s.r.o. nesla název SOKRATES Morava, s.r.o, následně SOKRATES Europe, s.r.o. Její hlavní náplní bylo realizování vzdělávacích kurzů k přípravě studentů na přijímací zkoušky, zejména právnických a ekonomických fakult vysokých škol. Další směr působnosti tvořila nakladatelská činnost orientovaná na oborovou studijní literaturu. Vznikly edice publikací „Encyklopedie přípravy na právnické fakulty“ a „Chcete se dostat na VŠ“.

Po profesním rozchodu společníků v Institutu vzdělávání Sokrates, s.r.o. došlo ke změně názvu této partnerské organizace na současnou S.Europe, s.r.o., která se nově začala zabývat komplexním firemním poradenstvím, zakládáním společností, pořádáním kurzů a školení v oblasti práva a alternativního řešení sporů. Společnost se nadále profilovala rovněž v nakladatelské činnosti vydáním limitované edice „Zákon o obchodních korporacích“ a „Veřejné rejstříky“.

Zakladatelka S.Europe, s.r.o. Mgr. Ing. Pavla Ranglová je zapsaný rozhodce, právnička, lektorka a také jedna z prvních zapsaných mediátorek v ČR. Své vědomosti a dovednosti předává zájemcům o profilaci v oboru mediace v „Centru smíru“, které založila v Ostravě jako jedno z prvních středisek zabývající se komplexně problematikou mediace.
Znalosti a zkušenosti nabyté během bohaté praxe a lektorské činnosti jí umožnily získat kompaktní náhled na problematiku alternativního řešení sporů, v důsledku čehož vypracovala novou progresivní koncepci kurzů pro zájemce o mediaci s názvem „KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA“, kam se můžete přihlásit v sekci Kurzy. Vytvořila rovněž jedinečnou edici odborně vzdělávacích publikací postihujících komplexně tematiku mediace pod souhrnným názvem „NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.“, kterou naleznete v sekci E-shop na tomto webu.

"Při výkonu své advokátní koncipientské praxe jsem se v rámci zastupování klientů v četných soudních sporech setkala s mnoha případy, které mohly být vyřešeny mnohem efektivněji, levněji, rychleji a bez negativního psychického vytížení, jež klienty v soudním procesu obvykle provází. Proto jsem postupně začala hledat jiné cesty pomoci klientům, které by byly v souladu s mým vnímáním světa. Ty jsem nalezla v rámci alternativního řešení sporů, a to především prostřednictvím mediace a rozhodčího řízení“. Mgr. Ing. Pavla Ranglová