O nás

Historie

Vznik společnosti se datuje do roku 2004, kdy jako partnerská společnost Institutu vzdělávání SOKRATES, s.r.o. nesla název SOKRATES Morava, s.r.o, následně SOKRATES Europe, s. r. o. Její hlavní náplní bylo realizování vzdělávacích kurzů k přípravě studentů na přijímací zkoušky, zejména právnických a ekonomických fakult vysokých škol. Další směr působnosti tvořila nakladatelská činnost orientovaná na oborovou studijní literaturu. Vznikla edice publikací „CHCETE SE DOSTAT NA VŠ“.

Po profesním rozchodu společníků v Institutu vzdělávání Sokrates, s. r. o. došlo ke změně názvu této partnerské organizace na současnou S. Europe, s. r. o., která se nově začala věnovat komplexnímu firemnímu poradenství (zejm. zakládání společností), poradenství v oblasti realit (včetně zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí), pořádání kurzů a školení v oblasti alternativního řešení sporů, realit a práva.

Současnost

V současné době realizujeme jednou ročně pro širokou veřejnost kurz mediace s názvem „KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA“, k tomuto tématu také vydáváme NOVOU EDICI PUBLIKACÍ pro rok 2020/2023 s názvem „NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.“, která je svým uceleným pojetím jedinečná na knižním trhu. Komplexně zpracovává institut mediace a provází praktickou činností mediátora, s názvy jednotlivých dílů: Vhled do mediace (I. díl), Právní minimum pro mediátory (II. díl), Vzory mediačních dohod a dokumentů (III. díl), Praktické nácviky mediačních kauz a technik (IV. díl), Řeč těla v mediační praxi (V. díl).

Dále se zaměřujeme na školení realitních makléřů, aktuálně nabízíme kurz s názvem PŘÍPRAVA REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, v souladu s novým zákonem o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.). Zkouška odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele bude probíhat od konce dubna 2021. Termíny naleznete na stránkách zkouškové komisařky (autorizované osoby) Mgr. Ing. Pavly Ranglové, ranglova.cz, seurope.cz, dále na sociálních sítích a stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Veškeré detailní informace ke zkoušce, novelizovanému zákonu o realitním zprostředkování aj. naleznete v aktualitách ranglova.cz, seurope.cz a sociálních sítích.

Společnost se od počátku svého vzniku zabývá nakladatelskou činností, je členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů. V této oblasti se zaměřuje na vydávání publikací v oblasti práva, realit a alternativního řešení sporů, např. limitované edice „Zákon o obchodních korporacích“ a „Veřejné rejstříky“. V současné době je významnou KNIŽNÍ NOVINKOU pro rok 2020/2023 ucelená EDICE KNIH MEDIACE, s názvem „NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.“

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

Zakladatelkou společnosti S.Europe, s. r. o. je Mgr. Ing. Pavla Ranglová, právnička, zapsaný rozhodce, a také jedna z prvních zapsaných mediátorek v ČR, autorizovaná osoba pro zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele. Od počátku vzniku společnosti se aktivně podílí na realizaci spousty realitních obchodů, v oblasti privátníchkomerčních nemovitostí. V rámci výkonu své praxe advokátní koncipientky se taktéž právně podílela na nespočtu realitních právních kauz, zastupovala klienty u soudu (v civilních i trestních sporech), vytvářela a posuzovala smlouvy, vč. advokátních úschov. V současné době působí ve společnosti na pozici firemního právníka, kde se specializuje na oblast realitního a korporátního práva. Dále se aktivně věnuje řešení sporů alternativní cestou, a to prostřednictvím mediace, jakožto zapsaná mediátorka, dále prostřednictvím rozhodčího řízení, jakožto zapsaný rozhodce. Zaměřuje se zejména na kauzy z oblasti práva realitního, obchodního a občanského.

Veškeré své dlouholeté teoretické a praktické zkušenosti předává ve svých kurzech zájemcům o profilaci v oboru mediátorů a realitních makléřů. Vypracovala novou progresivní koncepci kurzů pro zájemce o mediaci s názvem „KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA“. V tomto duchu nyní vytváří jedinečnou edici odborně vzdělávacích publikací věnující se komplexně tématu mediace pod souhrnným názvem „NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.“ Veškeré výše popsané knihy v sekci e-shop na tomto webu.

Aktuálně vytvořila novou koncepci přípravy realitních makléřů na zkoušky odborné způsobilosti s názvem „PŘÍPRAVA REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI“. V lednu 2021 byla ustanovena Ministerstvem pro místní rozvoj AUTORIZOVANOU OSOBOU PRO VÝKON A REALIZACI ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, od dubna 2021 tyto zkoušky realizuje. Veškeré výše popsané knihy v sekci e-shop na tomto webu.