Mediace je rychlejší, příjemnější a levnější cesta k řešení sporů

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Co je to mediace?

Dle litery zákona představuje mediace specifický postup řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Jaké jsou výhody mediace?

Výhodami mediace, ve srovnání se soudním řízením, jsou především její rychlost, menší formálnost, výrazně nižší náklady a zejména to, že výsledek finální dohody je výlučně v rukou zúčastněných stran.

Náš soudní systém je dlouhodobě přetížený. Důsledkem toho se mnohé pracovní, rodinné, obchodní či občanskoprávní spory táhnou dlouhé měsíce nebo roky.

Mediace jsou v České republice praktikovány již delší dobu, ale nebyly upraveny zákonem a nikdo nad nimi neměl dohled. Tuto situaci změnil až zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1. září 2012, kdy byl stanoven právní rámec pro výkon mediace. V případě mediátorů – neadvokátů převzalo dohled nad vykonáváním mediací Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Více informací naleznete v naší nové knize o mediaci Nejen zapsaný mediátor v praxi I.: vhled do mediace, kterou si můžete objednat v e-shopu na tomto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│