Které typy civilních konfliktů jsou vhodné pro řešení prostřednictvím mediace?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Mediace si postupně i v České republice hledá své místo jako nástroj, s jehož pomocí lze řešit mnohé neshody, spory a konflikty. Podívejte se níže, které konflikty jsou vhodné pro řešení prostřednictvím mediace. .=

Které typy civilních konfliktů jsou vhodné pro řešení prostřednictvím institutu mediace?

Občanskoprávní konflikty – oblasti sousedských vztahů, občanského soužití, vzájemné vztahy mezi občany, dědictví, spoluvlastnické vztahy, vztahy mezi občany a institucemi, věcná břemena, nájemní, kupní a spotřebitelské smlouvy aj.

Obchodní konflikty – spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, sporné otázky v oblasti korporací (např. nedodržení obchodních smluv), spory mezi jednotlivými útvary uvnitř firmy, neshody společníků, statutárních orgánů (např. nedodržování vnitřních rozhodnutí, otázky kompetencí, rolí aj.).

Rodinné konflikty – neshody partnerů, manželů, členů rodiny, mezigenerační spory, úprava poměrů nezletilých dětí (např. před rozvodem manželství – péče o děti, alimenty aj.), úprava poměrů po rozvodu (vypořádání společného jmění manželů) aj.

Pracovněprávní konflikty – neshody mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, nároky z pracovněprávních vztahů, vzájemné vztahy mezi zaměstnanci, spory o uzavření či plnění závazků z kolektivní smlouvy aj.

Konflikty s veřejným prvkem – na úrovni obcí, měst, krajů, vztahy vzájemné, ale také vztahy s občany, korporacemi aj.

Konflikty mezi vrstevníky, zejména ve školním prostředí (tzv. peer mediace) – mezi žáky, učiteli, žáky a učiteli, rodiči a učiteli, vedením školy a představiteli obce aj.

Konflikty ve zdravotnictví, pojišťovnictví, bankovnictví, policii, armádě aj.

Podrobnosti k těmto tématům naleznete v naší nové edici knih o mediaci Nejen zapsaný mediátor v praxi I.–V., nacházející se v e-shopu tohoto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│