Jaký je význam mediátora (jeho role)?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Kdo je mediátor?

Obecně vzato mediátor je nezávislá osoba, prostředník, který vstupuje mezi strany konfliktu a je nápomocen stranám v hledání smírného řešení jejich sporných otázek na základě jejich skutečných potřeb.

A jaký je význam mediátora (jeho role)?

Je neutrální, nehodnotíneposuzuje. Naslouchá stranám, je nápomocen navázat komunikaci mezi nimi, provázet je mediačním procesem a nalézat řešení na základě jejich skutečných zájmů. Provozuje svou praxi na základě živnostenského oprávnění – registrace k volné živnosti, popř. může být zaměstnán ve společnostech, většinou neziskových, které se touto problematikou zabývají.

Soubor všech informací a praktických příruček pro výkon činnosti mediátora obsahuje nová edice knih o mediaci Nejen zapsaný mediátor v praxi: I-V., které naleznete v e-shopu, jenž je součástí tohoto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│