Jaký je rozdíl mezi jednotlivými mediátory? Zapsaný mediátor; akreditovaný mediátor; mediátor; mediátor Probační a mediační služby?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Kdo je to mediátor? Jaký je rozdíl mezi jednotlivými mediátory?

V praxi mi lidé často kladou dotazy, jaký je rozdíl v označení mediátorů, jaký je jejich status, zda musí mít vysokoškolské vzdělání, jakým způsobem se vykonávají zkoušky, za jakých podmínek si mohou otevřít vlastní praxi aj.

V následujících řádcích nastíním tyto rozdíly. Před účinností Zákona o mediaci (z. m.), tedy do roku 2012, mohl mediaci vykonávat de facto kdokoli, a to na základě registrace k volné živnosti. Pro výkon této profese nebyla garantována a požadována žádná odborná znalost mediace, potřebné vzdělání či praktické mediátorské dovednosti.

Do účinnosti tohoto z. m. působily na trhu mediace v civilních sporech dva typy mediátorů, mediátor a akreditovaný mediátor.

Výjimkou byla mediace v trestním řízení, která byla a je upravena zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (dále jen z. p. m. s.). Od účinnosti tohoto zákona, tedy od roku 2001, započali v oblasti trestního řízení působit mediátoři Probační a mediační služby.

Účinností Zákona o mediaci (z. m.) vznikl nový institut zapsaného mediátora.

Podrobnější vysvětlení k těmto otázkám naleznete v mé nové knize mediace Nejen zapsaný mediátor v praxi I.: vhled do mediace, která se nachází v e-shopu tohoto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│