Alternativní řešení sporů
Kurzy
E-shop
MEDIACE

Mediace byly v České republice používány k řešení sporů již delší dobu, avšak nebyly upraveny zákonem a nikdo nad nimi neměl dohled. Tato situace se změnila až nabytím účinnosti zákona č. 202/2012 Sb., tedy Zákona o mediaci, a to 1. 9. 2012. Od tohoto data dostal mediační proces formální strukturu, kdy byly stanoveny podmínky pro výkon profese „zapsaného... čti více...

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ (ARBITRÁŽ)

Mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení sporů. Výhodou rozhodčího řízení, ve srovnání se soudním řízením, je jeho neveřejnost, rychlost a nižší náklady.

čti více...
MED-ARB

Nabízíme k řešení obchodních sporů kombinaci mediace a rozhodčího řízení prostřednictvím institutu MED-ARB (mediace – arbitráž). Jde o kombinaci mediace a rozhodčího řízení. Strany projednávají nejdříve spor s mediátorem, v případě, že není dosažena očekávaná mediační dohoda, je postoupen spor arbitrovi (rozhodci), který rozhodne o konečném... čti více...

ARB-MED

Nabízíme k řešení obchodních sporů kombinaci mediace a rozhodčího řízení prostřednictvím institutu ARB-MED (arbitráž – mediace). Jeho průběh je v první fázi shodný s rozhodčím řízením, tedy probíhá výslech sporných stran, svědků, navrhování a podrobné studium důkazních materiálů. Rozhodce je zde v postavení posuzovatele a vynáší v tomto... čti více...

KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

Datum: 06.03.2020 Cena: 19 800,00  Kč
Místo konání:
CENTRUM SMÍRU, Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Detail

KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

Datum: 02.10.2020 Cena: 19 800,00  Kč
Místo konání:
CENTRUM SMÍRU, Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Detail
I. | VHLED DO MEDIACE |

I. | VHLED DO MEDIACE |

Publikace vznikla na základě mnohaletých praktických zkušeností z reálných mediačních kauz i lektorské činnosti zapsané mediátorky a právničky. Je pojata jako ucelený vhled do činnosti nejen zapsaného mediátora…

Cena: 399,00 Kč
Detail
II. | PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY |

II. | PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY |

Publikace doplňuje a rozšiřuje předchozí vydání zejména v oblasti legislativy a právních předpisů vztahujících se k mediaci…

Cena: 399,00 Kč
Detail
III. | VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ |

III. | VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ |

Výtisk úzce navazuje na předešlý první a druhý díl této edice publikací, které navíc rozšiřuje o podrobné vzory dokumentů…

Cena: 399,00 Kč
Detail
IV. | PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ |

IV. | PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ |

Čtvrtý díl série mediačních publikací autorka koncipuje jako „cvičebnici“ pro nácvik mediačních kauz prostřednictvím mediátora…

Cena: 399,00 Kč
Detail
V. | ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI |

V. | ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI |

Setkáváte se s pátou knihou v sérii publikací z oblasti mediace, která plynule navazuje na úvodní vstup do teorie komunikace z prvního dílu autorčiny tematické edice…

Cena: 399,00 Kč
Detail
KOMPLETNÍ EDICE PĚTI KNIH Akce

KOMPLETNÍ EDICE PĚTI KNIH

Sleva 10% + poštovné zdarma (po zadání kódu)

Cena: 1 995,00 Kč
Detail

Rychlé zprávy