Kniha mediace: Nejen zapsaný mediátor v praxi V. – „řeč těla“ v mediační praxi

Kniha mediace: Nejen zapsaný mediátor v praxi V. – „řeč těla“ v mediační praxi
Autor: Mgr. Ing. Pavla Ranglová
ISBN: 978-80-87929-06-3
Dostupnost: na dotaz

Informace o knize

Setkáváte se s pátou knihou v sérii publikací z oblasti mediace, která plynule navazuje na úvodní vstup do teorie komunikace z prvního dílu autorčiny tematické edice. Tento díl je zaměřen na problematiku „řeči těla“, tedy formu neverbálního vyjadřování myšlenek, pocitů či hodnot člověka.

Základem úspěšné mediace je v prvé řadě pochopení a rozklíčování skutečné příčiny situace, se kterou lidé na mediaci přicházejí, tedy rozpoznání jejich pravého zájmu. K tomu může dopomoci právě rozvoj dovedností čtení „řeči těla“, které je zprostředkováno neverbálními signály. Neverbální komunikace je v historii lidstva užívána mnohem déle než mluvené slovo, dává možnost hlouběji a pravdivěji nahlédnout do nitra člověka a zkušenému mediátorovi může odkrýt pravou podstatu sdělovaných informací, která mnohdy zůstává skryta za významem vyřčených slov.

První část publikace vám přinese rozšiřující informace o tom, jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky, zrakové komunikace a postojů těla.

V navazujících kapitolách jsou teoretické poznatky aplikovány do konkrétních vzorových mediačních kauz.

Popsané způsoby projevů „řeči těla“ jsou pro konkrétnější představu znázorněny výstižnými obrázky.

Formát A5, brožovaná, 220 s.