Kniha mediace: Nejen zapsaný mediátor v praxi II. – právní minimum pro mediátory

Kniha mediace: Nejen zapsaný mediátor v praxi II. – právní minimum pro mediátory
Autor: Mgr. Ing. Pavla Ranglová
ISBN: 978-80-87929-03-2
Dostupnost: na dotaz

Informace o knize

Publikace doplňuje a rozšiřuje předchozí vydání zejména v oblasti legislativy a právních předpisů vztahujících se k mediaci. Jsou zde nejprve detailně rozebrány jednotlivé kapitoly Zákona o mediaci, č. 202/2012 Sb. a dalších souvisejících předpisů, které autorka doplňuje četnými komentáři ze své praxe.

V další části jsou podrobně analyzovány smlouva o provedení mediacemediační dohoda spolu s podmínkami a možnostmi jejich vykonatelnosti. Následně je věnována pozornost problematice institutu „prvního setkání se zapsaným mediátorem nařízeného soudem“, který obnáší svá specifika.

Následující kapitoly obsahují komplexní souhrn nezbytného minima základů práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného a správního. Naleznete zde rovněž přehled a rozbor souvztažných procesních předpisů. Soubor těchto vědomostí by měl znát každý mediátor pro kvalitní vedení mediačního procesu a následnému sepsání mediační dohody, a to vše v souladu s platným právem.

Celou publikací vás budou doprovázet barevná obrázková schémata, přehledné tabulky a vzory s praktickými komentáři.

Formát knihy A5, brožovaná, 260 s.