Komplexní firemní vzdělávání: mediace & právo & reality

Školíme více než 19 let, a to zejména v oblastech: MEDIACE & ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ (Komplexní praktická příprava mediátora, Praktické nácviky mediačních kauz, aj.), PRÁVA, dále VZDĚLÁVÁNÍ REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, PŘIPRAVUJEME NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE.

Současnost

V současné době se věnujeme aktivnímu rozvoji naší MEDIAČNÍ AKADEMIE, kde realizujeme širokou škálu mediačních kurzů, přednášek & praktických workshopů pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Našim dlouhodobě nejvíce navštěvovaným kurzem je kurz mediace s názvem KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA, k tomuto tématu také vydáváme NOVOU EDICI PUBLIKACÍ pro rok 2020/2024 s názvem „NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.“, která je svým uceleným pojetím jedinečná na knižním trhu. Komplexně zpracovává institut mediace a provází praktickou činností mediátora, s názvy jednotlivých dílů: Vhled do mediace (I. díl), Právní minimum pro mediátory (II. díl), Vzory mediačních dohod a dokumentů (III. díl), Praktické nácviky mediačních kauz a technik (IV. díl), Řeč těla v mediační praxi (V. díl).

  • AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ MEDIACE naleznete zde
  • AKTUÁLNÍ NABÍDKU MEDIAČNÍCH WORKSHOPŮ A SETKÁNÍ naleznete zde

Nově jsme PRO ZÁJEMCE O MEDIACI a další způsoby alternativní řešení sporů PŘIPRAVILI NOVOU INFORMAČNÍ SEKCI, v ní podsekci AKTUALITY, dále podsekci ČLÁNKY MEDIACE, které zahrnují současné informace a platnou legislativu zejména k aktuálním mediačním tématům.

Školíme také širokou odbornou i laickou veřejnost a neziskový sektor v oboru PRÁVA (Zákon o mediaci a další platná legislativa v praxi, Zákon o realitním zprostředkování v praxi, Zákon o obchodních korporacích v praxi, Veřejné rejstříky v praxi, Občanský zákoník v praxi, aj.).

Oblast, kterou se v současné době taktéž aktivně zabýváme je VZDĚLÁVÁNÍ REALITNÍCH MAKLÉŘŮ novým pojmoslovím REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, které na počátku výkonu jejich realitní činnosti PŘIPRAVUJEME NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVA­TELŮ.

Současně se podílíme na organizaci ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, tzv. realitní zkoušky, v souladu s novým zákonem o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.). Tzv. realitní zkoušky pořádá autorizovaná osoba pro zkoušky odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů, Mgr. Ing. Pavla Ranglová spolu se svými kolegy v Ostravě. Zkoušky probíhají od konce dubna 2021. Více informací k tzv. realitní zkoušce naleznete zde

Následně jsme nápomocni realitním zprostředkovatelům rozvíjet jejich znalosti a praktické dovednosti v naší REALITNÍ AKADEMII (Realitní právní minimum, Realitní zákon v praxi, AML a GDPR v realitní praxi, Stavební minimum pro realitní zprostředkovatele, Insolvenční a exekuční právo v realitní praxi, Nabývací tituly v realitní praxi, Prodejní techniky v realitách – soft skills, tzv. Řeč těla v realitní praxi, Marketing pro realitní zprostředkova­tele aj.).

  • AKTUÁLNÍ NABÍDKU REALITNÍCH KURZŮ naleznete zde

Dále také PRO ZÁJEMCE O DĚNÍ NA REALITNÍM TRHU VYTVÁŘÍME NOVOU INFORMAČNÍ SEKCI, v ní podsekci AKTUALITY, dále v ní podsekci REALITNÍ ČLÁNKY a další podsekci INFORMACE K REALITNÍ ZKOUŠKÁM, které zahrnují „čerstvé novinky“ platnou legislativu k daným nejen realitním tématům.