Zkoušky odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů

Po dobu 3 let jsme se podíleli se na organizaci STÁTNÍ ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, dále je používán zkrácený termín „realitní zkouška“, KTEROU POŘÁDALA autorizovaná osoba pro zkoušky odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů, Mgr. Ing. Pavla Ranglová, spolu se svými kolegy v OSTRAVĚ. Autorizace jí byla udělena na počátku roku 2021 pro profesní kvalifikaci: 66–042-M Realitní zprostředkovatel, a to Ministerstvem pro místní rozvoj. Tyto zkoušky realizovala téměř 3 roky.

„Vážení zájemci o Zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele, tímto s kolegyní Ing. Pavlou Sojovou dáváme na vědomí, že z důvodu velké časové profesní vytíženosti jsme učinily rozhodnutí ukončit činnost autorizované osoby a zástupce autorizované osoby. Školení v oblasti "realitního práva“ a další konzultační činnosti v této oblasti budou nadále probíhat. Děkujeme všem za přízeň a pochopení. Mgr. Ing. Pavla Ranglová"