KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA – 3 dny

Informace

Slyšeli jste už někdy o mediaci?

Rádi byste porozuměli chování lidí, když mezi nimi vznikne konflikt? Víte, že spory lze urovnat také mimosoudní cestou? Chcete být nápomocni při řešení konfliktních situací formou mediace? Oslovuje vás myšlenka stát se mediátorem? Výhodami mediace, oproti soudnímu řízení, jsou rychlost, menší formálnost, výrazně nižší náklady a zejména to, že je výsledek finální dohody výlučně v rukou zúčastněných stran.

„Dlouholeté působení v oblasti alternativního řešení sporů, zejména na poli mediace a rozhodčího řízení, mě jako právničku, zapsanou mediátorku & rozhodce & dlouholetou lektorku & autorku odborných publikací postupně přivedlo k novému náhledu na tuto problematiku. V tomto duchu jsem také vypracovala novou, progresivní koncepci kurzu Komplexní příprava (nejen zapsaného) mediátora, s návaznou edicí aktuálních publikací k tématu mediace, která postupně „přichází na svět“. Pozvolný vznik těchto knih mediace je velmi kouzelný proces, plný pokory a učení se předávat srozumitelně své nabyté znalosti a dovednosti, obohacené o zpětné vazby účastníků mediace, nesčetného sepsání mediačních dohod, však také mediací ukončených bez dohody, zpětných vazeb účastníků svých kurzů, přednášek a workshopů, zkušenějších kolegů a přátel, kteří jsou upřímní a pochvalou, však také konstruktivní kritikou mě nešetřili a nešetří:-). Díky těmto knihám mediace se tato „varianta mimosoudního řešení sporů“ pozvolna a nenásilně dostává mezi širokou veřejnost, do školek, škol, neziskových organizací, k probačním úředníkům, psychologům, firmám, lékařům, soudcům, státním zástupcům, a dalším profesím. Dále díky těmto knihám mediace vzniká v mých kurzech mnohem větší prostor věnovat se praktickým nácvikům a odkazovat se v detailech na mnou sepsané. Také děkuji za to, že čím dál méně podávám vysvětlení, že mediace není meditace:-)… I když …? Co vlastně víme? :-)“ Mgr. Ing. Pavla Ranglová

Chcete se dozvědět více? Čtěte naši NOVOU EDICI PUBLIKACÍ pro rok 2020/2024: NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.

Publikace naleznete na tomto webu v sekci e-shop.

Chcete se naučit více? Navštivte náš kurz: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

Kurz je určen široké právnické i laické veřejnosti. V průběhu pouhých 3 dnů se s námi naučíte vše podstatné pro výkon profese mediátora. Tento kurz není jen povídání o teorii mediace a dikci zákona. Poskytneme vám vhled do mediace, například jaké jsou způsoby alternativního řešení sporů, objasnění, co vlastně představuje termín „konflikt“, jak ho lze řešit aj. Získáte znalost právního minima, tedy postupy dle zákonné legislativy, které provázejí celý mediační proces. Vyzkoušíte si s námi praktické mediační kauzy, a to v celém rozsahu mediačního procesu. Vysvětlíme vám systematicky jednotlivé fáze mediačního procesu a komunikační techniky specifické pro mediaci. Naučíte se integrovat veškeré nově nabyté znalosti a dovednosti do komplexního mediačního procesu, který samostatně povedete. Na závěr kurzu absolvujete simulovanou praktickou zkoušku, aby vás v mediační praxi, popř. při zkoušce „zapsaného mediátora“, nic nepřekvapilo.

Kurz bude realizován v centru Ostravy. Jednotlivé části jsou vedeny v komorním duchu, doprovází je příjemná, přátelská atmosféraindividuální přístup lektorů. Minimální počet účastníků je 6, maximální počet účastníků je 12.

OBSAH KURZU:

1. VHLED DO MEDIACE

Kdo je mediátor, podmínky výkonu profese, vysvětlení rozdílů mezi mediátorem, akreditovaným mediátorem a zapsaným mediátorem, typy mediace; fáze, proces a průběh mediačního procesu – podrobné teoretické probrání a praktický nácvik; vývoj konfliktu a možnosti jeho řešení; komunikační techniky specifické pro mediaci.

2. PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY

Podrobné rozebrání Zákona o mediaci a další legislativy upravující mediaci se zaměřením na praktické souvislosti z reálné mediační praxe; shrnutí minima základů práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního, jejichž znalost je pro vedení mediačních procesů nezbytná.

3.VZOROVÝ MEDIAČNÍ SPIS & VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD

Obdržíte vzorový mediační spis z praxe, vytvořený za dobu letitého působní právničky & zapsané mediátorky Mgr. Ing. Pavly Ranglové, součástí kterého jsou vzory hmotně právních a procesních dokumentů, které souvisí s mediačním procesem, např. záznam do mediačního spisu (vzor), potvrzení o účasti na prvním setkání se zapsaným mediátorem (vzor), smlouva o provedení mediace (vzor), mediační dohoda (vzor), dále si v rámci praktického mediačního nácviku „vyzkoušíte“ i sepsání jednotlivých dokumentů v praxi, následně provedeme analýzu vypracované smlouvy o provedení mediace, dále mediační dohody (včetně možnosti její vykonatelnosti).

4. PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ A TECHNIK

Budeme provádět praktické nácviky reálných mediačních kauz z oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního.

Nejprve vám právnička & zapsaná mediátorka Mgr. Ing. Pavla Ranglová předvede celou mediační kauzu, od počátku až po sepsání mediační dohody. Krok po kroku, od přivítání klientů, úvodního slova mediátora, sepsání smlouvy o provedení mediace, praktické používání jednotlivých komunikačních technik specifických pro mediaci, řeč těla v mediační praxi, až po sepsání smlouvy o provedení mediace a návrhu na soud. Aby vás při následném praktickém nácviku a ve své vlastní mediační praxi nic zásadního nepřekvapilo:-).

Poté se budu jednotliví účastníci kurzu „střídat“ v rolích „mediátorů“ a „účastníků mediace“, kdy budou dostávat od zapsané mediátorky zpětnou vazbu v průběhu celého mediačního procesu. Následně „mediátoři“ obdrží také komplexní zpětnou vazbu, a to jak ze strany zapsané mediátorky, tak ze strany „účastníků mediace“.

Na závěr kurzu si vyzkoušíte „simulovanou praktickou zkoušku zapsaného mediátora“, abyste si prověřili získané znalosti a dovedností na konkrétní reálné mediační kauze s následnou zpětnou vazbou, tak, jak to probíhá u zkoušky na zapsaného mediátora na Ministerstvu spravedlnosti:-).

5. ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI

V průběhu „praktických nácviků mediačních kauz“ to bude také o „řeči těla v mediační praxi“… pozorování a nácviku identifikace gest, mimiky, postojů těla, odhalování pravé podstaty verbálního i neverbálního sdělení (budeme se učit „číst mezi řádky“).Povíme si více o teorii řeči těla (teritoria, zóny, gesta, postoje těla, mimika, zraková komunikace aj.) a dalších používaných technikách (napodobování, zrcadlení aj.).

DATUM KONÁNÍ:

Kurz probíhá v rozsahu 3 dnů, a to: 12. 1. 2024 (pá), 2. 2. 2024 (pá), 16. 2. 2024 (pá), 10.00–15.30.

CENA KURZU:

Cena kurzu je 15. 000 Kč + DPH 21%, cena celkem 18.150 Kč

Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podklady pro úhradu kurzu.

Jediným kritériem závazné rezervace místa v kurzu je přihlášení a uhrazení plné ceny kurzu.

STORNO PODMÍNKY:

Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu: více než 21 kalendářních dnů: 0 % z ceny kurzu, 20–10 kalendářních dnů: 50 % z ceny kurzu, 9 a méně dnů: 100 % z ceny kurzu. Nemůžete-li se zúčastnit, na kurz můžete vyslat náhradníka.

MÍSTO KONÁNÍ:

S. Europe, s.r.o.(PORADENSKÁ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE & NAKLADATELSTVÍ v oblasti MEDIACE & PRÁVA & REALIT),Hrabákova 1, Moravská Ostrava (budova se nachází vedle Krajského soudu v Ostravě, vchod naproti parkoviště SPŠ Kratochvílova).

Veškeré přednášky a kurzy probíhají ve speciálních místnostech, v centru Ostravy, které jsou plně vybaveny prezentačními mediačními pomůckami, audiovizuální technikou a jsou plně klimatizovány.

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY obdržíte ZDARMA a k tomu slevu na publikace naší nové edice pro rok 2020/2024 NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI.

Publikace naleznete na tomto webu v sekci e-shop.

Na závěr obdržíte Osvědčení o absolvování školení, které je možné přiložit k přihlášce na zkoušky „zapsaného mediátora“.

PO CELOU DOBU KURZU BUDE K DISPOZICI DOMÁCÍ OBČERSTVENÍ a náš KAVÁRENSKÝ KOUTEK.

(chlebíčky, obložené bagety, jablkový závin, pravé hukvaldské „frgály“, koláčky, ovoce, káva – pravé italské espresso, nescafé, turecká káva, výběr ze široké škály čajů, slazené i neslazené minerálky, džusy a další drobné občerstvení). Tedy i z hlediska gurmánského se s námi máte na co těšit!

LEKTORKA:

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

│korporátní právník a spolumajitelka S. EUROPE, s. r. o. (PORADENSKÁ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE & NAKLADATELSTVÍ v oblasti MEDIACE & PRÁVA & REALIT) │autorizovaná osoba pro státní zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele │zapsaná mediátorka & rozhodce │ lektorka & autorka odborných publikací │členka Jednoty českých právníků a Hospodářské komory ČR │


Informace o události

Název: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA – 3 dny
Kód: KM_1_2_24/OV
Počet dnů: 3
Začátek kurzu: 12.01.2024 10:00
Další dny: 02.02.2024 10:00,
16.02.2024 10:00
Místo konání: S. Europe, s.r.o., Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena bez DPH: 15 000,00 Kč
Cena s DPH (21%): 18 150,00 Kč