Kdo je akreditovaný mediátor?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Kdo je akreditovaný mediátor?

Akreditovaný mediátor je mediátor, který absolvoval mediační výcvik v instituci s patřičnou akreditací (nejčastěji přidělená Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra), splnil podmínky dané instituce, úspěšně složil akreditační zkoušku a získal patřičné osvědčení. Rozsah, průběh a náročnost této zkoušky nemá oporu v zákoně o mediaci.

Je akreditace pro mediátora důležitá?

Akreditace má své opodstatnění zejména tehdy, když mediátor nedisponuje potřebným vysokoškolským vzděláním, které je nezbytnou podmínkou pro výkon profese zapsaného mediátora. Úspěšným složením akreditační zkoušky a získáním osvědčení prokazuje akreditovaný mediátor svým klientům, že nabyl jisté teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Otázka, zda je, či není mediátor akreditován, nemá dle mého názoru z pohledu klientů, kteří chtějí řešit svou situaci prostřednictvím mediace, podstatný význam. Kvalita poskytovaných služeb jednotlivých akreditovaných mediátorů může být totiž různá jako v každé jiné profesi, neboť ji ovlivňuje lidský faktor a osobnostní kvality.

Může soud nařídit první setkání s akreditovaným, popř. neakreditovaným mediátorem?

K tomuto tématu je nutno zodpovědět často kladenou otázku: Může soud nařídit první setkání s akreditovaným, popř. neakreditovaným mediátorem?

Z pohledu Zákona o mediaci (z. m.) je akreditovaný mediátor ve stejném postavení jako jakýkoli jiný mediátor. Soud v tomto případě může stranám konfliktu uložit povinnost prvního setkání pouze se zapsaným mediátorem, nikoli s akreditovaným nebo neakreditovaným mediátorem. Výjimkou je rozhodnutí soudu za účelem ochrany zájmu dítěte.

Chcete se k tomuto tématu dozvědět více? Čtěte novou knihu mediace Nejen zapsaný mediátor v praxi II.: právní minimum pro mediátory, kterou taktéž naleznete na tomto webu, v sekci e-shop.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│