Co přesně znamenají pojmy „smlouva o provedení mediace“ a „mediační dohoda“? Jaký je mezi nimi rozdíl?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Co přesně znamenají pojmy „smlouva o provedení mediace“ a „mediační dohoda“? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (dále jen z. m.) rozlišuje dva rozdílné pojmy, které laická, však i odborná veřejnost často zaměňuje. Jedná se o „smlouvu o provedení mediace“ a „mediační dohodu.“

Jaký je význam slovního spojení „smlouva o provedení mediace“?

Smlouva o provedení mediace stojí na počátku samotného mediačního procesu a je zakotvena v § 4, zákona č. 202/2012 Sb., zákona o mediaci (z. m.). Platným uzavřením této smlouvy je mediace zahájena, současně od té chvíle dochází ke stavení promlčecích a prekluzivních lhůt, které v průběhu mediace neplynou.

A jaký je význam slovního spojení „mediační dohoda“?

Naopak mediační dohoda stojí na samém konci mediačního procesu. Je zakotvena v § 7, zákona č. 202/2012 Sb., zákona o mediaci (z. m.). Je-li mediace vedená zapsaným mediátorem ukončena uzavřením mediační dohody (dle z. m.), může být následně předložena soudu ke schválení. O tom, zda soud schvaluje takto uzavřenou mediační dohodu, či nikoli, rozhodne nejpozději do 30 dnů od zahájení smírčího řízení. V případě jejího schválení soudem obdrží strany usnesení o schválení smíru, tj. exekuční titul. Poplatek za schválení této mediační dohody soudem bez ohledu na hodnotu sporu činí pouze 500 Kč.

Detailně jsou tyto instituty rozebrány v nové knize mediace Nejen zapsaný mediátor v praxi II.: právní minimum pro mediátory, kterou naleznete na našem e-shopu tohoto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│