Jaká je výše odměny mediátora?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Jaká je výše odměny mediátora?

V oblasti ohodnocení mediátora je mnoho proměnných. Úvodem je důležité říci, že výše odměny mediátora je smluvní.

Cena se stanovuje zpravidla za hodinu mediačního jednání a pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 7 000 Kč (a více) za hodinu mediace (rodinné mediace se pohybují v nižších sazbách), dle způsobu vedení mediací (facilitativní, evaluativní, transformativní), vzdělání a zkušeností mediátora.

Významnou roli zde často hraje také skutečnost, zda se jedná o „zapsaného či nezapsaného“ mediátora.

Výjimkou v oblasti smluvní odměny „zapsaného mediátora“ je odměna za tzv. první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem, jejíž výše je legislativně upravena. Na úvod je třeba říci, že první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem není samotnou mediací, jak je definována zákonem o mediaci.

Odměna mediátora za toto první setkání se zapsaným mediátorem je pouze ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu (vyhláškou daný rozsah maximálně 3 hodiny), dále jsou účtovány také reálné náklady s tímto „setkáním“ spojené, které mohou být dohodnuty paušální částkou (viz vyhláška č. 277/20112 Sb., o zkouškách a odměně mediátora). Tuto cenu hradí strany stejným dílem. Odměna mediátora za následnou mediaci je již smluvní.

Další podrobnosti k tomuto institutu prvního setkání se zapsaným mediátorem nařízeného soudem ve vztahu k samotnému mediačnímu procesu naleznete v knize mediace Nejen zapsaný mediátor v praxi II: právní minimum pro mediátory.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│