Jak je to s účastní advokátů na prvním setkání se zapsaným mediátorem?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

V praxi je často kladena otázka, jak je to s účastní advokátů na prvním setkání se zapsaným mediátorem?

Zde je nutné rozlišit dvě roviny účasti strany na prvním setkání se zapsaným mediátorem:
1. strana chce zcela nahradit svou účast právním zástupcem, popř.
2. strana se hodlá zúčastnit spolu se svým právním zástupcem.

Povinnost účasti na Prvním setkání se zapsaným mediátorem je osobní povinností strany. Tuto povinnost nemůže splnit právní zástupce v jejím zastoupení (stejně jako ji nemůže zastoupit např. při výslechu účastníka řízení). V kontextu výše uvedeného není tedy možné, aby se namísto strany dostavil k prvnímu setkání se zapsaným mediátorem pouze její advokát a požadoval o takovéto účasti vydání potvrzení.

Odpovědi na tyto a mnohé jiné otázky naleznete v nové edici knih o mediaci pod názvem Nejen zapsaný mediátor v praxi I.–V, nacházející se v e-shopu na tomto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│