Jak se stát zapsaným mediátorem?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Kdo je zapsaný mediátor?

Zapsaným mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti zapíše na základě žádosti do seznamu mediátorů fyzickou osobu, která splnila zákonem dané podmínky.

Jak se stát zapsaným mediátorem?

Podmínky pro zápis fyzické osoby do seznamu mediátorů jsou: 1. způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), 2. bezúhonnost – doložena výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce, 3. vysokoškolské vzdělání – doloženo diplomem o vysokoškolském vzdělání, 4. složení zkoušky mediátora, popř. uznání kvalifikace dle jiného právního předpisu – detailní informace k mediátorským zkouškám budou uvedeny v následujících kapitolách, 5. nevyškrtnutí ze seznamu mediátorů (v posledních 5 letech před podáním žádosti).

Jak probíhá zkouška zapsaného mediátora?

Co se týká mediátorské zkoušky, ta sestává z písemné a ústní části. Při písemné zkoušce se zjišťují vědomosti z oblastí mediace a dalších způsobů mimosoudních řešení sporů včetně příslušné právní úpravy, mediačních technik, znalostí základních lidských práv a svobod, dále občanského, obchodního, pracovního, rodinného práva, práva na ochranu spotřebitele, občanského práva procesního a v neposlední řadě také základy psychologie a sociologie.

V případě úspěšného složení písemné části je uchazeč připuštěn k ústní zkoušce, kde je zjišťována úroveň jeho praktických dovedností, především jeho celkové dovednosti řídit a vést mediační proces. Tyto potřebné předpoklady jsou prověřovány na simulovaném mediačním případu, jehož téma zadávají zkušební komisaři.

Více informací k tomuto tématu naleznete v knize mediace Nejen zapsaný mediátor v praxi I. – vhled do mediace.

Chcete se stát zapsaným mediátorem?

Navštivte naše přednášky, kurzy a workshopy… Komplexní praktická příprava nejen zapsaného mediátora aj. Podrobné informace naleznete na tomto webu v sekci Kurzy → Přednášky, kurzy mediace.

Studujte a inspirujte se naší novou edicí knih o mediaci Nejen zapsaný mediátor v praxi I.–V., které naleznete v našem e-shopu na tomto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│