Jak je to aktuálně s výkonem činnosti realitního zprostředkovatele? Realitní zprostředkování je vázanou živností…

Jak je to aktuálně s výkonem činnosti realitního zprostředkovatele?

Činnost realitního zprostředkovatele, a to jak na úrovni podnikající fyzické osoby, tak osoby právnické je dle aktuální platné legislativy vykonávána na základě tzv. živnosti vázané.

Tato vázaná živnost Realitní zprostředkování byla zavedena tzv. realitním zákonem, zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „realitní zákon“). Tento „realitní zákon“ nabyl účinnosti 3. 3. 2020. Do tohoto data bylo možné realitní činnost vykonávat na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“.

Vykonávání realitní činnosti na základě živnosti vázané, nikoli volné, má za úkol naplnit dlouholeté cíle, a to, aby došlo ke zvýšení profesní odbornosti, úrovně, a v neposlední řadě kvality poskytování realitních služeb.

Všichni, kdo chtějí od účinnosti realitního zákona vykonávat realitní činnost, tedy nejen „noví realitní zprostředkovatelé“ („realitní zákon“ zavedl nový pojem „realitní zprostředkovatel“, který nahradil dosavadně užívaný termín „realitní makléř“), musí mít pro výkon své činnosti vázanou živnost Realitní zprostředkování.

V živnostenském zákoně jsou nově taktéž zakotveny podmínky pro získání této vázané. Zcela nově je tedy zavedena podmínka pro získání této vázané živnosti, tzv. odborná způsobilost realitního zprostředkovatele. Tuto odbornou způsobilost lze doložit živnostenskému úřadu splněním některé z následujících podmínek: a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo b) obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání; vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu; nebo c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „realitní zkouška“). Veškeré informace k „realitní zkoušce“ pro rok 2023 naleznete zde

Je nezbytné říci, že povinnost poskytovat realitní činnost na základě vázané živnosti se netýká jen nových realitních zprostředkovatelů, ale veškerých osob a společností, které poskytovaly tuto činnost na základě živnosti volné.

Realitní zákon stanovil pro realitní zprostředkovatele lhůtu pro ohlášení splnění podmínek odborné způsobilost živnostenskému úřadu. Nejprve byla tato lhůta stanovena ve znění „do 6 měsíců od nabytí účinnosti realitního zákona“ (tj. od 3. 3. 2020), následně byla novelou realitního zákona tato lhůta prodloužena „do 1 roku od účinnosti realitního zákona“, tedy do 3.3. 2021. V této zákonné lhůtě bylo ohlášení splnění podmínek pro osoby, které vykonávaly realitní činnost na základě živnosti volné, bez poplatku.

Pokud však splnění podmínek odborné způsobilosti realitním zprostředkovatelem nebylo živnostenskému úřadu ohlášeno, původní živnostenské oprávnění k výkonu realitní činnosti zaniklo.

V případě, že realitní zprostředkovatel nestihl ohlásit splnění podmínek odborné způsobilosti, může u živnostenského úřadu doložit odbornou způsobilost pro vázanou živnost standardním způsobem a splnit tak zákonem stanovené podmínky, však v tomto případě již za poplatek ve výši 500 Kč. V případě, že se bude jednat o zřízení nové vázané živnosti „realitní zprostředkování“ bude tato částka ve výši 1.000 Kč.

Velmi častý dotaz, který je mi kladen odbornou i laickou veřejností, a to zejména na mých realitních kurzech je, u kterých osob je tato odborná způsobilost dále vyžadována (vyjma samotného realitního zprostředkova­tele)? Odpovědi na tuto otázku naleznete též v realitním zákoně (detaily v jeho komentovaném znění), ve zkratce řečeno u všech osob, jejichž prostřednictvím realitní zprostředkovatel realitní činnost vykonává. Podmínky pro splnění odborné způsobilosti těchto osob jsou stanoveny v příloze č. 5 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Na závěr bych ráda upozornila na skutečnost, že v případě, že realitní zprostředkovatelé vykonávají realitní činnost bez příslušného živnostenského oprávnění (dle aktuální platné legislativy bez vázané živnosti Realitní zprostředkování), dopouští se svým jednáním přestupku neoprávněného podnikání, kdy jsou ukládány pokuty až ve výši 750 000 Kč.

Více se tomuto tématu budeme věnovat taktéž na Setkání realitních zprostředkovatelů a spřízněných osob, které proběhne v 1. 11. 2023.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│