Jaká je statistika úspěšně složených „realitních zkoušek“?

[21.4.2023] [ČLÁNEK REALITNÍ ZKOUŠKA]

Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto dohledový orgán nad těmito „realitními zkouškami“ k tomuto uvádí: „Jednou ze základních možností, jak prokázat svoji odbornost pro vykonávání profese realitního zprostředkovatele, je získání certifikátu „Obchodník s realitami“, který se uděloval na základě složení odborné zkoušky profesní kvalifikace od 1. 12. 2015 do 17. 2. 2020, anebo certifikátu „Realitní zprostředkovatel“ na základě úspěšného složení tzv. realitní zkoušky, udělovaného od 21. 12. 2019.“

„Oba certifikáty mají, dle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, shodné kódové označení (66–042-M), oba mají stejnou váhu. Od 21. 12. 2019 do 17. 2. 2020 bylo možno zkoušet jak z profesní kvalifikace (PK) Obchodník s realitami, tak i z PK Realitní zprostředkovatel. Od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2019 se zkoušek zúčastnilo celkem 329 osob, z toho bylo 21 neúspěšných (6%). Od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2021 evidujeme 3494 účastníků zkoušek, z toho bylo 256 neúspěšných (7%). Údaje o složených zkouškách lze evidovat až po vystavení originálního certifikátu, jeho stejnopis archivuje MMR.“

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│

Zdroj: https://mmr.cz/…im-zprostred