Kniha mediace: Nejen zapsaný mediátor v praxi IV. – praktické nácviky mediačních kauz

Kniha mediace: Nejen zapsaný mediátor v praxi IV. – praktické nácviky mediačních kauz
Autor: Mgr. Ing. Pavla Ranglová
ISBN: 978-80-87929-05-6
Dostupnost: na dotaz

Informace o knize

Čtvrtý díl série mediačních publikací autorka koncipuje jako „cvičebnici“ pro nácvik mediačních kauz prostřednictvím mediátora. Svým obsahem systematicky navazuje na jednotlivá předchozí vydání. Doplňuje je zejména o praktické návody a postupy, jež jsou aplikovány při řešení konkrétních mediačních kauz.

První část knihy představuje kompaktní náhled na praktický průběh mediačního procesu spolu se zopakováním základních fází a technik mediace, doplněný o vzorová cvičení k danému tématu. Jsou zde implementovány zejména úlohy k procvičení technik aktivního naslouchání, postupů při tvorbě smlouvy o provedení mediace a finální mediační dohody.

V další části publikace jsou podrobně rozebrány modelové mediační kauzy z oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného a správního, jejichž náměty autorka čerpala ze své dlouholeté praxe. Řešení většiny uvedených vzorových příkladů je provedeno směrem facilitativní mediace. Na vybraných kauzách je prezentován rovněž postup pomocí evaluativní mediace.

Publikace zahrnuje související předpisy v aktuálním znění, barevná schémata a přehledné tabulky. Dále obsahuje zadání k procvičování technik aktivního naslouchání a vzory mediačních kauz spolu s návrhy možností jejich řešení.

Formát A5, brožovaná, 250 s.