PŘEDNÁŠKA & WORKSHOP Peer mediace v praxi, aneb mimosoudní řešení konfliktů mezi učiteli, žáky, rodiči

Slyšeli jste už někdy o peer mediaci ?

  • Rádi byste porozuměli chování lidí, když mezi nimi vznikne konflikt?
  • Víte, že spory lze urovnat také mimosoudní cestou?
  • Chcete být nápomocni při řešení konfliktních situací formou mediace?
  • Oslovuje vás myšlenka užívat tuto metodu k řešení sporů ve školním prostředí, mezi učiteli, žáky, rodiči?

Výhodami mediace, oproti soudnímu řízení, jsou rychlost, menší formálnost, výrazně nižší náklady a zejména to, že je výsledek finální dohody výlučně v rukou zúčastněných stran.

„Dlouholeté působení v oblasti mediací mě jako zapsanou mediátorku, právničku a lektorku postupně přivedlo k novému náhledu na tuto problematiku. V tomto duchu jsem také vypracovala novou, progresivní koncepci přednášek, workshopů a kurzů pro mediátory s návaznou edicí aktuálních publikací k tématu mediace.“ Mgr. Ing. Pavla Ranglová

Chcete se dozvědět více?

Navštivte PŘEDNÁŠKU & WORKSHOP renomované zapsané mediátorky Pavly Ranglové na téma Peer mediace a koučink v praxi, aneb řešení konfliktů mezi učiteli, žáky, rodiči.

Komu je přednáška určená?

Zejména rodičům, pedagogům a výchovným poradcům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, dále všem zájemcům o tuto problematiku.

Datum a čas konání?

13. 2. 2023 (pondělí), 16.30–19.00 hodin

Cena?

450 Kč

Co bude obsahem?

Tato přednáška & workshop není jen povídání o teorii mediace a dikci zákona, ale také „jedinečná možnost vyzkoušet si mediační kauzu v praxi“.

Poskytneme vám vhled do mediace a možnosti koučinku v této oblasti, tedy jaké jsou způsoby alternativního řešení sporů a novinky v této sféře, techniky specifické pro mediaci, jak probíhá mediační proces. V průběhu tohoto workshopu budete mít jedinečnou možnost zapojit se do praktického nácviku mediační kauzy. Na počátku bude pár slov k průběhu a pravidlům mediačního procesu, roli mediátora, současně také proveden vhled do mediačních technik. Tématem mediační kauzy bude spor z oblasti školního prostředí, kdy přichází k mediátorovi dva účastníci – učitel a rodič dítěte, kteří by rádi využili poslední možnost vyřešit svou situaci smírnou cestou, před podáním žaloby jeden na druhého. Společně budeme procházet tuto kauzu. Zde bude příležitost pro dva dobrovolníky, kteří zaujmou roli herců (zaměstnanců). Jako mediační pomůcku budeme používat flipchart.

Mediátor provází účastníky mediačním procesem, je odpovědný za vedení tohoto procesu, nikoli však za výslednou dohodu, za tuto si účastníci mediace odpovídají sami. Mediátor naslouchá stranám, užívá techniky specifické pro mediaci, což v ideálním případě vede k mediační dohodě, prostřednictvím které budou uspokojeny skutečné potřeby a zájmy všech jejich účastníků. Kouč umožňuje dostat se k hlubšímu pochopení a plné lidské shodě účastníků mediace.

Velká pozornost bude věnována jednotlivým otázkám, které v této kauze budou kladeny mediátorem a koučem směrem k účastníkům mediace. Všichni se budou moci následně zapojit se svým úhlem pohledu, svými otázkami a postupy, které by v roli mediátora či kouče používali. Na závěr bude prostor pro dotazy z oblasti mediace a koučinku, která vás zajímají.

Na místě bude k zakoupení též první díl naší nové knižní edice o mediaci, Nejen zapsaný mediátor v praxi I. – vhled do mediace, do které Vám velmi ráda napíšu osobní věnování autorky. Platby lze nově provádět také prostřednictvím platební karty.

Přednáška & workshop bude probíhat v centru Ostravy, ponese se v komorním duchu, doprovázena příjemnou, přátelskou atmosférou. Maximální počet účastníků je 25.

**Občerstvit se můžete v našem „kavárenském koutku“, kde budou připraveny domácí lahůdky, jako obvykle.*

Těším se na osobní setkání.

LEKTORKA:

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

zapsaná mediátorka & rozhodce │ korporátní právník │ lektorka & spisovatelka │autorizovaná osoba pro zkoušky odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů│


Informace o události

Název: PŘEDNÁŠKA & WORKSHOP Peer mediace v praxi, aneb mimosoudní řešení konfliktů mezi učiteli, žáky, rodiči
Kód: PPM-OV-2/2021
Počet dnů: 1
Začátek kurzu: 13.02.2023 16:30
Místo konání: Centrum smíru, Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena za osobu: 450,00 Kč