PŘÍPRAVA realitního zprostředkovatele NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI – intenzivní kurz (4 dny)

Informace

PŘÍPRAVA realitního zprostředkovatele NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI – intenzivní kurz (4 dny)

Tento přípravný kurz na zkoušku odborné způsobilosti je určen zejména pro realitní makléře s praxí, kteří se chtějí důkladně připravit na zkoušku odborné způsobilosti, kdy po jejím úspěšném složení obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaci, nezbytné pro výkon činnosti v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování. Doba trvání kurzu je 4 dny. Zkouška odborné způsobilosti proběhne cca za 14 dnů od ukončení kurzu. Termíny budou upřesněny v průběhu listopadu 2020.

Osnova kurzu je obdobná, jako základní osnova zkoušky odborné způsobilosti realitního makléře. Zkouška odborné způsobilosti se skládá ze 3 částí: písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky. V průběhu tohoto intenzivního kurzu vás postupně provedeme jednotlivými částmi.

SHRNUTÍ OBSAHU KURZU:

1. „PRÁVNÍ MINIMUM PRO REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE“ – orientace v právní úpravě, týkající se činnosti realitního zprostředkovatele v oblasti realit.

Vhled do zákona o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.); občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) – práva a povinnosti spojené s prodejem/koupi, nájmem nemovitých věcí; zákona o katastru nemovitostí (tzv. katastrální zákon, č. 256/2013 Sb.) – vkladové řízení aj.; zákona o územním plánovánístavebním řádu (tzv. stavební zákon, č. 183/2006 Sb.); zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon, č. 180/2006); daňového minima – základní orientace se v daňových předpisech při koupi, prodeji a nájmu nemovitých věcí; zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000); smluvní a procesní dokumentace realitního zprostředkovatele.

Teoretické probrání a mnoho poznatků z praxe, vč. praktických vzorů.

2. POSUZOVÁNÍ STAVU NEMOVITÉ VĚCI pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Orientace se v základní stavební a výkresové dokumentaci při činnosti realitního zprostředkovatele; typy staveb; nosné/nenosné konstrukce; stavební prvky; vady staveb; získávání stavební dokumentace aj.

3. VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ v činnostech realitního zprostředkovatele.

Jak nakupovat a prodávat nemovitosti – základní principy marketingové komunikacemarketingové nástroje při koupi/prodeji nemovitosti; prodejní techniky v praxi; kde a jak inzerovat nemovitosti, profesionální prezentace nemovitostí (celkový „home staging“ nemovitostí – příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu; on-line marketing, prezentace na sociálních sítích aj.).

Teoretické probrání + praktické nácviky.

4. VÝKON ČINNOSTI realitního zprostředkovatele.

Zhodnocení a analýza aktuálního stavu na realitním trhu; vývojové tendence do budoucna; jak pracovat s informacemi, technologiemi a veřejně přístupnými zdroji; praktické probrání jednotlivých kroků realitního zprostředkovatele od prvotního jednání s klientem, „náboru“ nemovitosti, etická pravidla při prohlídce nemovitosti, analýza získaných informací o nemovitosti, zprostředkovatelská smlouva – její náležitosti a prezentace klientovi, vedení obchodního jednání, popsání postupu při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání kupní ceny do úschovy. Jaké jsou rozdíly v užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno (služebnost), zástavní právo, je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím či exekucí.

Teoretické probrání + praktické nácviky.

5. APLIKACE ETICKÉHO KODEXU CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele.

Probrání a modelový nácvik případu aplikace základních principů Etického kodexu CEPI realitního zprostředkovatele.

Teoretické probrání + praktické nácviky.

6. ODHAD TRŽNÍ HODNOTY, STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY a řešení finančního zajištění realitního obchodu.

Stanovení nabídkové ceny nemovitosti či obvyklé výše nájemného s ohledem na lokalitu – práce s cenovou mapou. Probrání 3 metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních a residenčních nemovitostí. Finanční produkty ve vztahu k nemovitým věcem – možnosti financování nemovitých věcí bankovní x nebankovní financování.

Teoretické probrání + praktické nácviky.

Základní studijní materiály obdržíte zdarma.

Po celou dobu konání kurzu bude k dispozici domácí občerstvení – chlebíčky, obložené bagety, jablkový závin, frgály, koláčky, ovoce, káva (pravé italské espresso, Nescafé, turecká káva), výběr ze široké škály čajů, slazené i neslazené minerálky, džusy a další drobné občerstvení. Takže i z hlediska gurmánského se s námi máte na co těšit!

Datum konání, cena a úhrada kurzu:

- 13. 11. 2020 (pá), 20. 11. 2020 (pá), 27. 11. 2020 (pá), 4. 12. 2020 (pá), 10.00–15.30. Kurz probíhá v rozsahu 4 dnů. Zkouška odborné způsobilosti proběhne cca za 14 dnů od ukončení kurzu. Termíny budou upřesněny v průběhu listopadu 2020. Poplatek za konání zkoušky není součástí kurzu.

Cena kurzu: 13.500 Kč

Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podklady pro úhradu kurzu.

Jediným kritériem závazné rezervace místa v kurzu je přihlášení a uhrazení plné ceny kurzu.

Storno podmínky:

Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu:

Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu: • 21 kalendářních dnů: 0 % z ceny kurzu • 20–10 kalendářních dnů: 50 % z ceny kurzu • 9 a méně dnů: 100 % z ceny kurzu Nemůžete-li se zúčastnit, na kurz můžete vyslat náhradníka.

Místo konání:

S. Europe, s. r. o. (Vzdělávací instituce v oblasti alternativního řešení sporů, práva & realit), Hrabákova 1, Moravská Ostrava (budova se nachází vedle Krajského soudu v Ostravě, vchod naproti parkoviště SPŠ Kratochvílova).

Veškeré přednášky a kurzy probíhají ve speciálních místnostech, v centru Ostravy, které jsou plně vybaveny prezentačními pomůckami, audiovizuální technikou a jsou plně klimatizovány.

Lektoři: Mgr. Ing. Pavla Ranglová a kol.

(korporátní právník a majitelka RK S.Europe, s. r. o. │ zapsaná mediátorka a zapsaný rozhodce │ lektorka a koučka)


Informace o události

Název: PŘÍPRAVA realitního zprostředkovatele NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI – intenzivní kurz (4 dny)
Kód: RM-OV-11/2020
Počet dnů: 4
Začátek kurzu: 13.11.2020 10:00
Další dny: 20.11.2020 10:00,
27.11.2020 10:00,
04.12.2020 10:00
Místo konání: Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena za osobu: 13 500,00 Kč