INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NEJEN NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (3 dny)

Chcete se připravit nejen na zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele?

Tento intenzivní 3 denní přípravný kurz je určen nejen pro realitní makléře s praxí, kteří se chtějí důkladně nejen připravit na zkoušku odborné způsobilosti, kdy po úspěšném složení této zkoušky obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaci, nezbytné pro výkon činnosti v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování, avšak také získat mnoho praktických znalostí a dovedností pro každodenní realitní praxi.

Doba trvání kurzu je 3 dny. Nové termíny zkoušek budou vypsány do 29. 4. 2022. Soubor zkouškových otázek obdrží zájemce o zkoušku po zaslání přihlášky a uhrazení poplatku za zkoušku. Termíny naleznete na stránkách zkouškové komisařky (autorizované osoby) Mgr. Ing. Pavly Ranglové, ranglova.cz, seurope.cz, dále na sociálních sítích. Veškeré detailní informace ke zkoušce, novelizovanému zákonu o realitním zprostředkování aj. naleznete v aktualitách ranglova.cz, seurope.cz a sociálních sítích a stránkách Národní kvalifikace: https://www.narodnikvalifikace.cz/…nglova_Pavla.

Osnova kurzu je obdobná, jako základní osnova zkoušky odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele. Zkouška odborné způsobilosti se skládá ze 3 částí: písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky. V průběhu tohoto intenzivního kurzu vás postupně provedeme jednotlivými částmi.

SHRNUTÍ OBSAHU KURZU:

1. „PRÁVNÍ MINIMUM PRO REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE“ – orientace v právní úpravě, týkající se činnosti realitního zprostředkovatele v oblasti realit.

Vhled do zákona o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.); občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) – práva a povinnosti spojené s prodejem/koupi, nájmem nemovitých věcí; zákona o katastru nemovitostí (tzv. katastrální zákon, č. 256/2013 Sb.) – vkladové řízení aj.; zákona o územním plánovánístavebním řádu (tzv. stavební zákon, č. 183/2006 Sb.); zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon, č. 180/2006); daňového minima – základní orientace se v daňových předpisech při koupi, prodeji a nájmu nemovitých věcí; zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000); smluvní a procesní dokumentace realitního zprostředkovatele.

2. POSUZOVÁNÍ STAVU NEMOVITÉ VĚCI pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Orientace se v základní stavební a výkresové dokumentaci při činnosti realitního zprostředkovatele; typy staveb; nosné/nenosné konstrukce; stavební prvky; vady staveb; získávání stavební dokumentace aj.

3. VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ v činnostech realitního zprostředkovatele.

Jak nakupovat a prodávat nemovitosti – základní principy marketingové komunikacemarketingové nástroje při koupi/prodeji nemovitosti; prodejní techniky v praxi; kde a jak inzerovat nemovitosti, profesionální prezentace nemovitostí (celkový „home staging“ nemovitostí – příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu; on-line marketing, prezentace na sociálních sítích aj.).

4. VÝKON ČINNOSTI realitního zprostředkovatele.

Zhodnocení a analýza aktuálního stavu na realitním trhu; vývojové tendence do budoucna; jak pracovat s informacemi, technologiemi a veřejně přístupnými zdroji; praktické probrání jednotlivých kroků realitního zprostředkovatele od prvotního jednání s klientem, „náboru“ nemovitosti, etická pravidla při prohlídce nemovitosti, analýza získaných informací o nemovitosti; zprostředkova­telská smlouva – její náležitosti a prezentace klientovi, vedení obchodního jednání, popsání postupu při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání kupní ceny do úschovy. Jaké jsou rozdíly v užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno (služebnost), zástavní právo, je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím či exekucí.

5. APLIKACE ETICKÉHO KODEXU CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele.

Probrání a aplikace základních principů Etického kodexu CEPI realitního zprostředkovatele.

6. ODHAD TRŽNÍ HODNOTY, STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY a řešení finančního zajištění realitního obchodu.

Stanovení nabídkové ceny nemovitosti či obvyklé výše nájemného s ohledem na lokalitu – práce s cenovou mapou. Probrání 3 metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních a residenčních nemovitostí. Finanční produkty ve vztahu k nemovitým věcem – možnosti financování nemovitých věcí bankovní x nebankovní financování.

DATUM KONÁNÍ:

Kurz probíhá v rozsahu 3 dnů, a to v pátky: 27. 5. 2022, 10. 6. 2022, 24. 6. 2022, vždy ve třech blocích: 10.00– 12.00; 12.30–14.00; 14.30–17.00 hodin

CENA KURZU:

14 900 Kč Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podklady pro úhradu kurzu. Jediným kritériem závazné rezervace místa v kurzu je přihlášení a uhrazení plné ceny kurzu.

STORNO PODMÍNKY:

Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu: 21 kalendářních dnů: 0 % z ceny kurzu, 20–10 kalendářních dnů: 50 % z ceny kurzu, 9 a méně dnů: 100 % z ceny kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ A ZKOUŠEK ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE:

S. Europe, s. r. o. (Vzdělávací instituce v oblasti alternativního řešení sporů, práva & realit), Hrabákova 1, Moravská Ostrava (budova se nachází vedle Krajského soudu v Ostravě, vchod naproti parkoviště SPŠ Kratochvílova).

Veškeré přednášky, kurzy a zkoušky probíhají ve speciálních místnostech, v centru Ostravy, které jsou plně vybaveny prezentačními pomůckami, audiovizuální technikou a jsou plně klimatizovány. Jednotlivé lekce jsou vedeny v komorním duchu, doprovází je příjemná, přátelská atmosféra a individuální přístup lektorů. Maximální počet účastníků je 15.

Základní studijní materiály obdržíte zdarma. Po celou dobu kurzu bude k dispozici domácí občerstvení – chlebíčky, obložené bagety, jablkový závin, frgály, koláčky, ovoce, káva (pravé italské espresso, nescafé, turecká káva), výběr ze široké škály čajů, slazené i neslazené minerálky, džusy a další drobné občerstvení. Tedy i z hlediska gurmánského se s námi máte na co těšit!

Je nezbytné připomenout, že pro případ, že bychom se z důvodu „protiepidemických vládních opatření“ nemohli potkat osobně, máme zkušenosti s pořádáním kurzů v „on-line formě".

LEKTORSKÝ TÝM:

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

(korporátní právník a majitelka RK S. Europe, s. r. o. │ zkoušková komisařka pro zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele – autorizovaná osoba │zapsaná mediátorka a zapsaný rozhodce │ lektorka a koučka)


Informace o události

Název: INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NEJEN NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (3 dny)
Kód: IVRM-6_22/OV
Počet dnů: 3
Začátek kurzu: 27.05.2022 10:00
Další dny: 10.06.2022 10:00,
24.06.2022 10:00
Místo konání: S. Europe, s.r.o., Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena za osobu: 14 900,00 Kč