PŘÍPRAVA REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (4 dny)

Chcete se připravit na na zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele?

Tento přípravný kurz na zkoušku odborné způsobilosti je určen zejména pro realitní makléře s praxí, kteří se chtějí důkladně připravit na zkoušku odborné způsobilosti, kdy po úspěšném složení této zkoušky obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaci, nezbytné pro výkon činnosti v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování.

Doba trvání kurzu je 4 dny. Zkouška odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele proběhne v termínech 29.10. 2021, 29. 11. 2021, 13. 12. 2021, popř. v dalších následných termínech. Soubor zkouškových otázek obdrží zájemce o zkoušku po zaslání přihlášky a uhrazení poplatku za zkoušku. Termíny naleznete na stránkách zkouškové komisařky (autorizované osoby) Mgr. Ing. Pavly Ranglové, ranglova.cz, seurope.cz, dále na sociálních sítích a stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Veškeré detailní informace ke zkoušce, novelizovanému zákonu o realitním zprostředkování aj. naleznete v aktualitách ranglova.cz, seurope.cz a sociálních sítích.

Osnova kurzu je obdobná, jako základní osnova zkoušky odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele. Zkouška odborné způsobilosti se skládá ze 3 částí: písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky. V průběhu tohoto intenzivního kurzu vás postupně provedeme jednotlivými částmi.

SHRNUTÍ OBSAHU KURZU:

1. „PRÁVNÍ MINIMUM PRO REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE“ – orientace v právní úpravě, týkající se činnosti realitního zprostředkovatele v oblasti realit.

Vhled do zákona o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.); občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) – práva a povinnosti spojené s prodejem/koupi, nájmem nemovitých věcí; zákona o katastru nemovitostí (tzv. katastrální zákon, č. 256/2013 Sb.) – vkladové řízení aj.; zákona o územním plánovánístavebním řádu (tzv. stavební zákon, č. 183/2006 Sb.); zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon, č. 180/2006); daňového minima – základní orientace se v daňových předpisech při koupi, prodeji a nájmu nemovitých věcí; zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000); smluvní a procesní dokumentace realitního zprostředkovatele.

2. POSUZOVÁNÍ STAVU NEMOVITÉ VĚCI pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Orientace se v základní stavební a výkresové dokumentaci při činnosti realitního zprostředkovatele; typy staveb; nosné/nenosné konstrukce; stavební prvky; vady staveb; získávání stavební dokumentace aj.

3. VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ v činnostech realitního zprostředkovatele.

Jak nakupovat a prodávat nemovitosti – základní principy marketingové komunikacemarketingové nástroje při koupi/prodeji nemovitosti; prodejní techniky v praxi; kde a jak inzerovat nemovitosti, profesionální prezentace nemovitostí (celkový „home staging“ nemovitostí – příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu; on-line marketing, prezentace na sociálních sítích aj.).

4. VÝKON ČINNOSTI realitního zprostředkovatele.

Zhodnocení a analýza aktuálního stavu na realitním trhu; vývojové tendence do budoucna; jak pracovat s informacemi, technologiemi a veřejně přístupnými zdroji; praktické probrání jednotlivých kroků realitního zprostředkovatele od prvotního jednání s klientem, „náboru“ nemovitosti, etická pravidla při prohlídce nemovitosti, analýza získaných informací o nemovitosti; zprostředkova­telská smlouva – její náležitosti a prezentace klientovi, vedení obchodního jednání, popsání postupu při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání kupní ceny do úschovy. Jaké jsou rozdíly v užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno (služebnost), zástavní právo, je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím či exekucí.

5. APLIKACE ETICKÉHO KODEXU CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele.

Probrání a aplikace základních principů Etického kodexu CEPI realitního zprostředkovatele.

6. ODHAD TRŽNÍ HODNOTY, STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY a řešení finančního zajištění realitního obchodu.

Stanovení nabídkové ceny nemovitosti či obvyklé výše nájemného s ohledem na lokalitu – práce s cenovou mapou. Probrání 3 metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních a residenčních nemovitostí. Finanční produkty ve vztahu k nemovitým věcem – možnosti financování nemovitých věcí bankovní x nebankovní financování.

Základní studijní materiály obdržíte zdarma.

DATUM KONÁNÍ:

- 5. 11. 2021 (pá), 12. 11. 2021 (pá), 19. 11. 2021 (pá), 26. 11. 2021 (pá), ve dvou blocích: 10.00– 12.00, 13.00–15.00.

Kurz probíhá v rozsahu 4 dnů.

CENA KURZU:

-14 900 Kč

Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podklady pro úhradu kurzu. Jediným kritériem závazné rezervace místa v kurzu je přihlášení a uhrazení plné ceny kurzu.

Zkouška odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele proběhne v termínech 29.10. 2021, 29. 11. 2021, 13. 12. 2021.

Poplatek za konání zkoušky není součástí kurzu. Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele je 6 000 Kč.

STORNO PODMÍNKY:

Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu: 21 kalendářních dnů: 0 % z ceny kurzu, 20–10 kalendářních dnů: 50 % z ceny kurzu, 9 a méně dnů: 100 % z ceny kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠEK ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE:

S. Europe, s. r. o. (Vzdělávací instituce v oblasti alternativního řešení sporů, práva & realit), Hrabákova 1, Moravská Ostrava (budova se nachází vedle Krajského soudu v Ostravě, vchod naproti parkoviště SPŠ Kratochvílova).

Veškeré přednášky a kurzy probíhají ve speciálních místnostech, v centru Ostravy, které jsou plně vybaveny prezentačními pomůckami, audiovizuální technikou a jsou plně klimatizovány.

LEKTORSKÝ TÝM:

Mgr. Ing. Pavla Ranglová a kol.

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

(korporátní právník a majitelka RK S. Europe, s. r. o. │ zkoušková komisařka pro zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele – autorizovaná osoba │zapsaná mediátorka a zapsaný rozhodce │ lektorka a koučka)


Informace o události

Název: PŘÍPRAVA REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (4 dny)
Kód: RM-11-OV
Počet dnů: 4
Začátek kurzu: 05.11.2021 10:00
Další dny: 12.11.2021 10:00,
19.11.2021 10:00,
26.11.2021 10:00
Místo konání: S. Europe, s.r.o., Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena za osobu: 14 900,00 Kč