Komplexní příprava realitního zprostředkovatele (nejen na „realitní zkoušku“) – 3 dny

Informace

Chcete si rozšířit znalosti a dovednosti realitního zprostředkovatele v kontextu „nového realitního zákona“, popř. připravit se na „realitní zkoušku“?

V textu je pro termín „zkouška odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele“ užíván též termín „realitní zkouška“.

Tento KOMPLEXNÍ KURZ JE URČEN NEJEN PRO REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE S PRAXÍ, ALE TAKÉ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PŘIPRAVIT NA „REALITNÍ ZKOUŠKU“. „Realitní zkouška“ není součástí tohoto kurzu.

Veškeré informace k „realitní zkoušce“ pro rok 2023 naleznete zde

Termíny a informace o „zkouškové komisi“ také na stránkách Národní kvalifikace: https://www.narodnikvalifikace.cz/…nglova_Pavla.

V případě úspěšného složení této „realitní zkoušky obdrží "uchazeč o zkoušku“ Osvědčení o profesní kvalifikaci, nezbytné pro výkon vázané živnosti realitního zprostředkovatele v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.

Nyní zpět ke kurzu. Doba trvání kurzu je 3 dny, s dostatečným odstupem jednotlivých školících dnů pro samostudium. Osnova kurzu je obdobná, jako základní osnova zkoušky odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele, která ukazuje základní rámec znalostí a dovedností, které by měl znát realitní zprostředkovatel dle aktuální nové právní úpravy „realitního zákona“, jehož účinností se stala realitní činnost činnosti vázanou.

Kurz bude realizován v centru Ostravy. Jednotlivé části jsou vedeny v komorním duchu, doprovází je příjemná, přátelská atmosféraindividuální přístup lektorů. Minimální počet účastníků je 10, maximální počet účastníků je 25.

OBSAHU KURZU:

1.PRÁVNÍ MINIMUM PRO REALITNÍ ZPRPSTŘEDKOVATELE

- orientace v právní úpravě, týkající se činnosti realitního zprostředkovatele v oblasti realit.

Vhled do zákona o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.); občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) – práva a povinnosti spojené s prodejem/koupi, nájmem nemovitých věcí; zákona o katastru nemovitostí (tzv. katastrální zákon, č. 256/2013 Sb.) – vkladové řízení aj.; zákona o územním plánovánístavebním řádu (tzv. stavební zákon, č. 183/2006 Sb.); zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon, č. 180/2006 Sb.); daňového minima – základní orientace v daňových předpisech při koupi, prodeji a nájmu nemovitých věcí; zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000 Sb.); zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon, č. 253/2008 Sb.), smluvní a procesní dokumentace realitního zprostředkovatele.

2.POSUZOVÁNÍ STAVU NEMOVITÉ VÉCI

- pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Orientace se v základní stavební a výkresové dokumentaci při činnosti realitního zprostředkovatele; typy staveb; nosné/nenosné konstrukce; stavební prvky; vady staveb; získávání stavební dokumentace aj.

3.VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ

- v činnostech realitního zprostředkovatele.

Jak nakupovat a prodávat nemovitosti – základní principy marketingové komunikacemarketingové nástroje při koupi/prodeji nemovitosti; prodejní techniky v praxi; kde a jak inzerovat nemovitosti, profesionální prezentace nemovitostí (celkový „home staging“ nemovitostí – příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu; on-line marketing, prezentace na sociálních sítích aj.).

4.VÝKON REALITNÍ ČINNOSTI

- realitního zprostředkovatele.

Zhodnocení a analýza aktuálního stavu na realitním trhu; vývojové tendence do budoucna; jak pracovat s informacemi, technologiemi a veřejně přístupnými zdroji; praktické probrání jednotlivých kroků realitního zprostředkovatele od prvotního jednání s klientem, „náboru“ nemovitosti, etická pravidla při prohlídce nemovitosti, analýza získaných informací o nemovitosti; zprostředkova­telská smlouva – její náležitosti a prezentace klientovi, vedení obchodního jednání, popsání postupu při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání kupní ceny do úschovy. Jaké jsou rozdíly v užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno (služebnost), zástavní právo, je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím či exekucí.

5.APLIKACE ETICKĚHO KODEXU CEPI

- při činnostech realitního zprostředkovatele.

6.ODHAD TRŽNÍ HODNOTY A STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

- vč. řešení finančního zajištění realitního obchodu.

Stanovení nabídkové ceny nemovitosti či obvyklé výše nájemného s ohledem na lokalitu – práce s cenovou mapou. Probrání 3 metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních a residenčních nemovitostí. Finanční produkty ve vztahu k nemovitým věcem – možnosti financování nemovitých věcí bankovní x nebankovní financování.

DATUM KONÁNÍ:

Kurz probíhá v rozsahu 3 dnů, a to: 10. 11. 2023 (pá), 24. 11. 2023 (pá) , 8. 12. 2023 (pá), v čase 10.00–15.30.

CENA KURZU:

Cena kurzu je 15.000 + DPH 21%, cena celkem 18.150 Kč

Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podklady pro úhradu kurzu.

Jediným kritériem závazné rezervace místa v kurzu je přihlášení a uhrazení plné ceny kurzu.

STORNO PODMÍNKY:

Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu: více než 21 kalendářních dnů: 0 % z ceny kurzu, 20–10 kalendářních dnů: 50 % z ceny kurzu, 9 a méně dnů: 100 % z ceny kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ:

S. EUROPE, s. r. o. (PORADENSKÁ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE & NAKLADATELSTVÍ v oblasti MEDIACE & PRÁVA & REALIT), Hrabákova 1, Moravská Ostrava (budova se nachází vedle Krajského soudu v Ostravě, vchod naproti parkoviště SPŠ Kratochvílova).

Veškeré přednášky, kurzy a zkoušky probíhají ve speciálních místnostech, v centru Ostravy, které jsou plně vybaveny prezentačními pomůckami, audiovizuální technikou a jsou plně klimatizovány. Jednotlivé lekce jsou vedeny v komorním duchu, doprovází je příjemná, přátelská atmosféra a individuální přístup lektorů. Minimální počet účastníků je 10, maximální počet účastníků je 25.

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY obdržíte ZDARMA. Na závěr obdržíte OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU.

PO CELOU DOBU KURZU BUDE K DISPOZICI DOMÁCÍ OBČERSTVENÍ a náš KAVÁRENSKÝ KOUTEK.

(chlebíčky, obložené bagety, jablkový závin, pravé hukvaldské „frgály“, koláčky, ovoce, káva – pravé italské espresso, nescafé, turecká káva, výběr ze široké škály čajů, slazené i neslazené minerálky, džusy a další drobné občerstvení). Tedy i z hlediska gurmánského se s námi máte na co těšit!

LEKTORSKÝ TÝM:

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

│korporátní právník a spolumajitelka S. EUROPE, s. r. o. (PORADENSKÁ a VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE & NAKLADATELSTVÍ v oblasti MEDIACE & PRÁVA & REALIT) │ autorizovaná osoba pro státní zkoušku odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele │zapsaná mediátorka & rozhodce │ lektorka & autorka odborných publikací │členka Jednoty českých právníků, Mensy ČR a Hospodářské komory ČR │


Informace o události

Název: Komplexní příprava realitního zprostředkovatele (nejen na „realitní zkoušku“) – 3 dny
Kód: KRM_11_12_23/OV
Počet dnů: 3
Začátek kurzu: 10.11.2023 10:00
Další dny: 24.11.2023 10:00,
08.12.2023 10:00
Místo konání: S.Europe, s.r.o., Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena bez DPH: 15 000,00 Kč
Cena s DPH (21%): 18 150,00 Kč