KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

Informace

Slyšeli jste už někdy o mediaci?

 • Rádi byste porozuměli chování lidí, když mezi nimi vznikne konflikt?
 • Víte, že spory lze urovnat také mimosoudní cestou?
 • Chcete být nápomocni při řešení konfliktních situací formou mediace?
 • Oslovuje vás myšlenka stát se mediátorem?

Výhodami mediace, oproti soudnímu řízení, jsou rychlost, menší formálnost, výrazně nižší náklady a zejména to, že je výsledek finální dohody výlučně v rukou zúčastněných stran.

„Dlouholeté působení v oblasti mediací mě jako zapsanou mediátorku, právničku a lektorku postupně přivedlo k novému náhledu na tuto problematiku. V tomto duchu jsem také vypracovala novou, progresivní koncepci kurzu pro mediátory s návaznou edicí aktuálních publikací k tématu mediace.“ Mgr. Ing. Pavla Ranglová

Chcete se dozvědět více? Čtěte naši NOVOU EDICI PUBLIKACÍ pro rok 2020/2021: NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.

Publikace naleznete na tomto webu v sekci e-shop.

Chcete se naučit více? Navštivte náš kurz: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

OBSAH KURZU:

 • VHLED DO MEDIACE
 • PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY
 • VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ
 • PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ A TECHNIK
 • ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI

Kurz je určen široké právnické i laické veřejnosti. V průběhu pouhých 4 dnů se s námi naučíte vše podstatné pro výkon profese mediátora.

Tento kurz není jen povídání o teorii mediace a dikci zákona.

 • Poskytneme vám vhled do mediace, například jaké jsou způsoby alternativního řešení sporů, objasnění, co vlastně představuje termín „konflikt“, jak ho lze řešit aj.
 • Získáte znalost právního minima, tedy postupy dle zákonné legislativy, které provázejí celý mediační proces.
 • Vyzkoušíte si s námi praktické mediační kauzy, a to v celém rozsahu mediačního procesu.
 • Vysvětlíme vám systematicky jednotlivé fáze mediačního procesu a komunikační techniky specifické pro mediaci.
 • Naučíte se integrovat veškeré nově nabyté znalosti a dovednosti do komplexního mediačního procesu, který samostatně povedete.

Na závěr kurzu absolvujete simulovanou praktickou zkoušku, aby vás v mediační praxi, popř. při zkoušce „zapsaného mediátora“, nic nepřekvapilo.

Kurz bude realizován v centru Ostravy. Jednotlivé lekce jsou vedeny v komorním duchu, doprovází je příjemná, přátelská atmosféraindividuální přístup lektorů. Minimální počet účastníků je 9, maximální počet účastníků je 12.

Studijní materiály dostanete zdarma a k tomu získáte výraznou slevu na publikace naší nové edice pro rok 2020/2021 NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI.

Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování školení, které je možné přiložit k přihlášce na zkoušky „zapsaného mediátora“.

Po celou dobu konání kurzu bude k dispozici výtečné občerstvení – chlebíčky, obložené bagety, jablkový závin, frgály, koláčky, ovoce, káva (pravé italské espresso, Nescafé, turecká káva), výběr ze široké škály čajů, slazené i neslazené minerálky, džusy a další drobné občerstvení. Tedy i z hlediska gurmánského se s námi máte na co těšit!

Datum konání, cena a úhrada kurzu:

18. 3. 2021 (čt), 19. 3. 2021 (pá), 8. 4. 2021 (čt), 9. 4. 2021 (pá), 10–15.30.

Cena kurzu: 14.900 Kč

Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podklady pro úhradu kurzu. Jediným kritériem závazné rezervace místa v kurzu je přihlášení a uhrazení plné ceny kurzu.

Storno podmínky: Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu: • 21 kalendářních dnů: 0 % z ceny kurzu • 20–10 kalendářních dnů: 50 % z ceny kurzu • 9 a méně dnů: 100 % z ceny kurzu Nemůžete-li se zúčastnit, na kurz můžete vyslat náhradníka.

Místo konání:

S. Europe, s.r.o., vzdělávací instituce v oblasti práva & realit & mediace, Hrabákova 1, Moravská Ostrava (budova se nachází vedle Krajského soudu v Ostravě, vchod naproti parkoviště SPŠ Kratochvílova). Veškeré přednášky a kurzy probíhají ve speciálních místnostech, v centru Ostravy, které jsou plně vybaveny prezentačními mediačními pomůckami, audiovizuální technikou a jsou plně klimatizovány.

SHRNUTÍ OBSAHU KURZU:

1. VHLED DO MEDIACE

 • Kdo je mediátor, podmínky výkonu profese, vysvětlení rozdílů mezi mediátorem, akreditovaným mediátorem a zapsaným mediátorem, typy mediace.
 • Fáze, proces a průběh mediačního procesu – podrobné teoretické probrání a praktický nácvik.
 • Vývoj konfliktu a možnosti jeho řešení.
 • Komunikační techniky specifické pro mediaci.

2. PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY

 • Podrobné rozebrání Zákona o mediaci a další legislativy upravující mediaci se zaměřením na praktické souvislosti z reálné praxe.
 • Shrnutí minima základů práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního, jejichž znalost je pro vedení mediačních procesů nezbytná.
 • Analýzy smluv o provedení mediace a mediačních dohod, podmínky a možnosti jejich vykonatelnosti.

3. VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ

 • Nácvik reálného sepsání právních dokumentů, zejména smlouvy o provedení mediace a mediační dohody.
 • Vytvoření vlastního mediačního spisu pro svou praxi pod vedením zkušených zapsaných mediátorů a právníků.
 • Vzory mediačních dohod a jiných právních dokumentů.

4. PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ A TECHNIK

 • Praktické nácviky reálných mediačních kauz z oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního.
 • Vzorové příklady facilitativní mediace a evaluativní mediace.
 • Simulovaná praktická zkouška zapsaného mediátora – prověření získaných dovedností na konkrétní reálné mediační kauze s následnou zpětnou vazbou.

5. ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI

 • Pozorování a nácvik identifikace gest, mimiky, postojů těla, odhalování pravé podstaty verbálního i neverbálního sdělení („čtení mezi řádky“).
 • Teorie řeči těla (teritoria, zóny, gesta, postoje těla, mimika, zraková komunikace aj.).
 • Techniky napodobování, zrcadlení aj., jejich následná aplikace v praktických mediačních kauzách.

Těším se na osobní setkání.

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

(zapsaná mediátorka / zapsaný rozhodce / lektorka a koučka / korporátní právník)


Informace o události

Název: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA
Kód: KM-OV-3/2021
Počet dnů: 4
Začátek kurzu: 18.03.2021 10:00
Další dny: 19.03.2021 10:00,
08.04.2021 10:00,
09.04.2021 10:00
Místo konání: Centrum smíru, Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena za osobu: 14 900,00 Kč