KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

Slyšeli jste už někdy o mediaci?

Rádi byste porozuměli chování lidí, když mezi nimi vznikne konflikt? Víte, že spory lze urovnat také mimosoudní cestou? Chcete být nápomocni při řešení konfliktních situací formou mediace? Oslovuje vás myšlenka stát se mediátorem? Výhodami mediace, oproti soudnímu řízení, jsou rychlost, menší formálnost, výrazně nižší náklady a zejména to, že je výsledek finální dohody výlučně v rukou zúčastněných stran.

„Dlouholeté působení v oblasti alternativního řešení sporů, zejména na poli mediace a rozhodčího řízení, mě jako zapsanou mediátorku a rozhodce, právničku a lektorku postupně přivedlo k novému náhledu na tuto problematiku. V tomto duchu jsem také vypracovala novou, progresivní koncepci kurzu pro mediátory s návaznou edicí aktuálních publikací k tématu mediace.“ Mgr. Ing. Pavla Ranglová

Chcete se dozvědět více? Čtěte naši NOVOU EDICI PUBLIKACÍ pro rok 2020/2023: NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.

Publikace naleznete na tomto webu v sekci e-shop.

Chcete se naučit více? Navštivte náš kurz: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

Kurz je určen široké právnické i laické veřejnosti. V průběhu pouhých 4 dnů se s námi naučíte vše podstatné pro výkon profese mediátora. Tento kurz není jen povídání o teorii mediace a dikci zákona. Poskytneme vám vhled do mediace, například jaké jsou způsoby alternativního řešení sporů, objasnění, co vlastně představuje termín „konflikt“, jak ho lze řešit aj. Získáte znalost právního minima, tedy postupy dle zákonné legislativy, které provázejí celý mediační proces. Vyzkoušíte si s námi praktické mediační kauzy, a to v celém rozsahu mediačního procesu. Vysvětlíme vám systematicky jednotlivé fáze mediačního procesu a komunikační techniky specifické pro mediaci. Naučíte se integrovat veškeré nově nabyté znalosti a dovednosti do komplexního mediačního procesu, který samostatně povedete. Na závěr kurzu absolvujete simulovanou praktickou zkoušku, aby vás v mediační praxi, popř. při zkoušce „zapsaného mediátora“, nic nepřekvapilo.

Kurz bude realizován v centru Ostravy. Jednotlivé části jsou vedeny v komorním duchu, doprovází je příjemná, přátelská atmosféraindividuální přístup lektorů. Minimální počet účastníků je 6, maximální počet účastníků je 12.

OBSAH KURZU:

1. VHLED DO MEDIACE

 • Kdo je mediátor, podmínky výkonu profese, vysvětlení rozdílů mezi mediátorem, akreditovaným mediátorem a zapsaným mediátorem, typy mediace.
 • Fáze, proces a průběh mediačního procesu – podrobné teoretické probrání a praktický nácvik.
 • Vývoj konfliktu a možnosti jeho řešení.
 • Komunikační techniky specifické pro mediaci.

2. PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY

 • Podrobné rozebrání Zákona o mediaci a další legislativy upravující mediaci se zaměřením na praktické souvislosti z reálné praxe.
 • Shrnutí minima základů práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního, jejichž znalost je pro vedení mediačních procesů nezbytná.
 • Analýzy smluv o provedení mediace a mediačních dohod, podmínky a možnosti jejich vykonatelnosti.

3. VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ

 • Nácvik reálného sepsání právních dokumentů, zejména smlouvy o provedení mediace a mediační dohody.
 • Obdržíte vzorový mediační spis, vytvořený za dobu letitého působní zapsané mediátorky a právničky, obsahující vzor smlouvy o provedení mediace, mediační dohody a další vzory jiných právních a procesních dokumentů, které souvisí s mediačním procesem.

4. PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ A TECHNIK

 • Praktické nácviky reálných mediačních kauz z oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního.
 • Vzorové příklady facilitativní a evaluativní mediace.
 • Simulovaná praktická zkouška zapsaného mediátora – prověření získaných dovedností na konkrétní reálné mediační kauze s následnou zpětnou vazbou.

5. ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI

 • Pozorování a nácvik identifikace gest, mimiky, postojů těla, odhalování pravé podstaty verbálního i neverbálního sdělení („čtení mezi řádky“).
 • Teorie řeči těla (teritoria, zóny, gesta, postoje těla, mimika, zraková komunikace aj.).
 • Techniky napodobování, zrcadlení aj., jejich následná aplikace v praktických mediačních kauzách.

Základní studijní materiály dostanete zdarma a k tomu slevu na publikace naší nové edice pro rok 2020/2023 NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI.

Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování školení, které je možné přiložit k přihlášce na zkoušky „zapsaného mediátora“.

Po celou dobu konání kurzu bude k dispozici výtečné občerstvení – chlebíčky, obložené bagety, jablkový závin, frgály, koláčky, ovoce, káva (pravé italské espresso, Nescafé, turecká káva), výběr ze široké škály čajů, slazené i neslazené minerálky, džusy a další drobné občerstvení. Tedy i z hlediska gurmánského se s námi máte na co těšit.

DATUM KONÁNÍ:

 • 3. 11. 2023 (pá), 10. 11. 2023 (pá), 24. 11. 2023 (pá), 10.00–15.30.

CENA KURZU:

 • 16. 900 Kč

Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podklady pro úhradu kurzu. Jediným kritériem závazné rezervace místa v kurzu je přihlášení a uhrazení plné ceny kurzu.

STORNO PODMÍNKY:

Výše storna, v případě, že zrušíte svou účast před zahájením kurzu: 21 kalendářních dnů: 0 % z ceny kurzu, 20–10 kalendářních dnů: 50 % z ceny kurzu, 9 a méně dnů: 100 % z ceny kurzu. Nemůžete-li se zúčastnit, na kurz můžete vyslat náhradníka.

MÍSTO KONÁNÍ:

S. Europe, s.r.o., vzdělávací instituce v oblasti práva & realit & mediace, Hrabákova 1, Moravská Ostrava (budova se nachází vedle Krajského soudu v Ostravě, vchod naproti parkoviště SPŠ Kratochvílova). Veškeré přednášky a kurzy probíhají ve speciálních místnostech, v centru Ostravy, které jsou plně vybaveny prezentačními mediačními pomůckami, audiovizuální technikou a jsou plně klimatizovány.

LEKTORKA:

Mgr. Ing. Pavla Ranglová (zapsaná mediátorka │ zapsaný rozhodce │ lektorka a koučka │ korporátní právník)


Informace o události

Název: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA
Kód: KM_11_23/OV
Počet dnů: 3
Začátek kurzu: 03.11.2023 10:00
Další dny: 10.11.2023 10:00,
24.11.2023 10:00
Místo konání: S. Europe, s.r.o., Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena za osobu: 16 900,00 Kč