KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

Informace

Slyšeli jste už někdy o mediaci?

Rádi byste porozuměli chování lidí, když mezi nimi vznikne konflikt?
Víte, že spory lze urovnat také mimosoudní cestou?
Chcete být nápomocni při řešení konfliktních situací formou mediace?
Oslovuje vás myšlenka stát se mediátorem?

Výhodami mediace, oproti soudnímu řízení, jsou rychlost, menší formálnost, výrazně nižší náklady a zejména to, že je výsledek finální dohody výlučně v rukou zúčastněných stran.

„Dlouholeté působení v oblasti mediací mě jako zapsanou mediátorku, právničku a lektorku postupně přivedlo k novému náhledu na tuto problematiku. V tomto duchu jsem také vypracovala novou, progresivní koncepci kurzu pro mediátory s návaznou edicí aktuálních publikací k tématu mediace.“ Mgr. Ing. Pavla Ranglová

Chcete se dozvědět více? Čtěte edici publikací:

NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I. až V. publikace naleznete na tomto webu v sekci e-shop

Chcete se naučit více? Navštivte náš kurz: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA

OBSAH KURZU:
• VHLED DO MEDIACE
• PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY
• VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ
• PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ A TECHNIK
• ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI

Kurz je určen široké právnické i laické veřejnosti. V průběhu pouhých 6 dnů se s námi naučíte vše podstatné pro výkon profese mediátora.

Tento kurz není jen povídání o teorii mediace a dikci zákona.
• Poskytneme vám vhled do mediace, například jaké jsou způsoby alternativního řešení sporů, objasnění, co vlastně představuje termín „konflikt“, jak ho lze řešit aj.
• Získáte znalost právního minima, tedy postupy dle zákonné legislativy, které provázejí celý mediační proces.
• Vyzkoušíte si s námi praktické mediační kauzy, a to v celém rozsahu mediačního procesu.
• Vysvětlíme vám systematicky jednotlivé fáze a postup vedení mediačního procesu až do finálního vyhotovení mediační dohody.
• Naučíte se integrovat veškeré nově nabyté znalosti a dovednosti do komplexního mediačního procesu, který samostatně povedete.

Na závěr kurzu absolvujete simulovanou praktickou zkoušku, aby vás v mediační praxi, popř. při zkoušce „zapsaného mediátora“, nic nepřekvapilo. Kurz bude realizován v centru Ostravy. Jednotlivé lekce jsou vedeny v komorním duchu, doprovází je příjemná, přátelská atmosféraindividuální přístup lektorů. Maximální počet účastníků je devět.

Studijní materiály dostanete zdarma a k tomu získáte výraznou slevu na veškeré naše publikace. Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování školení, které je možné přiložit k přihlášce na zkoušky „zapsaného mediátora“.

Po celou dobu konání kurzu bude k dispozici domácí občerstvení – chlebíčky, obložené bagety, jablkový závin, frgály, koláčky, ovoce, káva (pravé italské espresso, nescafé, turecká káva), výběr ze široké škály čajů, slazené i neslazené minerálky, džusy a další drobné občerstvení. Takže i z hlediska gurmánského se s námi máte na co těšit!

SHRNUTÍ OBSAHU KURZU:

1. VHLED DO MEDIACE
• Kdo je mediátor, podmínky výkonu profese, vysvětlení rozdílů mezi mediátorem, akreditovaným mediátorem a zapsaným mediátorem, typy mediace.
• Fáze, proces a průběh mediačního procesu – podrobné teoretické probrání a praktický nácvik.
• Vývoj konfliktu a možnosti jeho řešení.
• Techniky aktivního naslouchání.

2. PRÁVNÍ MINIMUM PRO MEDIÁTORY
• Podrobné rozebrání Zákona o mediaci a další legislativy upravující mediaci se zaměřením na praktické souvislosti z reálné praxe.
• Shrnutí minima základů práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního, jejichž znalost je pro vedení mediačních procesů nezbytná.
• Analýzy smluv o provedení mediace a mediačních dohod, podmínky a možnosti jejich vykonatelnosti.

3. VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ
• Nácvik reálného sepsání právních dokumentů, zejména smlouvy o provedení mediace a mediační dohody.
• Vytvoření vlastního mediačního spisu pro svou praxi pod vedením zkušených zapsaných mediátorů a právníků.
• Vzory mediačních dohod a jiných právních dokumentů.

4. PRAKTICKÉ NÁCVIKY MEDIAČNÍCH KAUZ A TECHNIK
• Praktické nácviky reálných mediačních kauz z oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního.
• Vzorové příklady facilitativní mediace a evaluativní mediace.
• Simulovaná praktická zkouška zapsaného mediátora – prověření získaných dovedností na konkrétní reálné mediační kauze s následnou zpětnou vazbou.

5. ŘEČ TĚLA V MEDIAČNÍ PRAXI
• Pozorování a nácvik identifikace gest, mimiky, postojů těla, odhalování pravé podstaty verbálního i neverbálního sdělení („čtení mezi řádky“).
• Teorie řeči těla (teritoria, zóny, gesta, postoje těla, mimika, zraková komunikace aj.).
• Techniky napodobování, zrcadlení aj., jejich následná aplikace v praktických mediačních kauzách.


Informace o události

Název: KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA (NEJEN ZAPSANÉHO) MEDIÁTORA
Kód: KM-OV-10/2020
Počet dnů: 6
Začátek kurzu: 02.10.2020 10:00
Další dny: 09.10.2020 10:00,
16.10.2020 10:00,
23.10.2020 10:00,
30.10.2020 10:00,
06.11.2020 10:00
Místo konání: CENTRUM SMÍRU, Hrabákova 1, Moravská Ostrava
Cena za osobu: 19 800,00 Kč