Pojištění společností

Firmám, podnikatelům a fyzickým osobám poskytujeme komplexní služby ve všech druzích pojištění. Spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli a pro klienty zajistíme vždy nejlepší řešení. Mezi základní pojistné produkty pro vaši firmu patří zejména: pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti, pojištění technických rizik, stavebně-montážní pojištění, pojištění pohledávek, bondů, software a e-business, zpronevěry, hospodářských rizik, přepravy aj.