I. | VHLED DO MEDIACE |

I. | VHLED DO MEDIACE |
Autor: Mgr. Ing. Pavla Ranglová
ISBN: 978-80-87929-02-5
Dostupnost: skladem od 02.01.2020
Cena s DPH: 399 
+ -

Informace o knize

Publikace vznikla na základě mnohaletých praktických zkušeností z reálných mediačních kauz i lektorské činnosti zapsané mediátorky a právničky. Je pojata jako ucelený vhled do činnosti nejen zapsaného mediátora.
V první části autorka vymezuje možnosti alternativního řešení sporů a směry v mediaci. Vysvětluje rozdíly v pojmech mediátor, akreditovaný mediátor, mediátor Probační a mediační služby a zapsaný mediátor. Analyzuje a charakterizuje roli mediátora, shrnuje jeho úkoly, povinnosti, požadované znalosti a dovednosti.
Ve druhé části provází čtenáře účelným návodem, jak se stát zapsaným mediátorem včetně shrnutí podmínek pro složení zkoušek mediátora.
V následujících oddílech se zaměřuje na další blízká témata, jako jsou analýza konfliktů a styly jejich řešení nebo úvod do teorie komunikace a techniky aktivního naslouchání, které jsou názorně a dopodrobna rozebrány.
Finální část je věnována již konkrétnímu průběhu a fázím realizace mediačního procesu směřujícímu k vyhotovení mediační dohody spolu s objasněním jejích výhod a reálného zákonného účinku. V této souvislosti je zde uveden rovněž základní výčet právních předpisů, jež mediaci upravují, a tím je nastíněno také současné pojetí mediace v kontextu aktuální právní úpravy.
Publikace obsahuje barevná obrázková schémata, přehledné tabulky a vzory s praktickými komentáři.