Nejen zapsaný mediátor v praxi V. – „řeč těla“ v mediační praxi

Nejen zapsaný mediátor v praxi V. - "řeč těla" v mediační praxi
Autor: Mgr. Ing. Pavla Ranglová
ISBN: 978-80-87929-06-3
Datum vydání: 14.12.2020
Dostupnost: skladem od 14.12.2020
Datum expedice: 14.12.2020
Cena s DPH: 499 
+ -

Informace o knize

Setkáváte se s pátou knihou v sérii publikací z oblasti mediace, která plynule navazuje na úvodní vstup do teorie komunikace z prvního dílu autorčiny tematické edice. Tento díl je zaměřen na problematiku „řeči těla“, tedy formu neverbálního vyjadřování myšlenek, pocitů či hodnot člověka.
Základem úspěšné mediace je v prvé řadě pochopení podstaty příčiny problému, proč lidé k mediaci skutečně přicházejí, tedy rozpoznání jejich pravého zájmu. K tomu může dopomoci právě rozvoj dovedností čtení „řeči těla“, které je zprostředkováno neverbálními signály. Neverbální komunikace je v historii lidstva užívána mnohem déle než mluvené slovo, dává možnost hlouběji a pravdivěji nahlédnout do nitra člověka a zkušenému mediátorovi může odkrýt pravou podstatu sdělovaných informací, která mnohdy zůstává skryta za významem vyřčených slov.
První část publikace vám přinese rozšiřující informace o tom, jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky, zrakové komunikace a postojů těla.
V navazujících kapitolách jsou teoretické poznatky aplikovány do konkrétních vzorových mediačních kauz.
Popsané způsoby projevů „řeči těla“ jsou pro konkrétnější představu znázorněny výstižnými obrázky. Formát A5, brožovaná, 220 s.