III. | VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ |

III. | VZORY MEDIAČNÍCH DOHOD A DOKUMENTŮ |
Autor: Mgr. Ing. Pavla Ranglová
ISBN: 978-80-87929-04-9
Dostupnost: na dotaz
Cena s DPH: 399 
+ -

Informace o knize

Výtisk úzce navazuje na předešlý první a druhý díl edice publikací, které navíc rozšiřuje o podrobné vzory dokumentů. Jeho stěžejní obsah tvoří modely smluv o provedení mediace a mediační dohody z oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného a správního. Naleznete zde názorné příklady dalších vybraných písemností a právních dokumentů jak z oblasti procesních předpisů, vztahujících se například k institutu „prvního setkání se zapsaným mediátorem nařízeného soudem“, tak i přípisy na soud a jiné listiny, které mají souvislost s praktickým výkonem činnosti zapsaného mediátora.
Nedílnou součástí kvalitní přípravy mediátora je, mimo jiné, nabývání odborných znalostí a specifických dovedností, nezbytných také k vyhotovení výše uvedených dokumentů, které provázejí mediační proces v celé jeho šíři. Z tohoto důvodu autorka publikaci pojímá jako „praktickou kapesní příručku mediátora“, jež má podpořit kvalitní výkon jeho mediační praxe.
Součástí publikace jsou rovněž související předpisy v aktuálním znění.