ROZHODČÍ ŘÍZENÍ (ARBITRÁŽ)

Mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení sporů. Výhodou rozhodčího řízení, ve srovnání se soudním řízením, je jeho neveřejnost, rychlost a nižší náklady.